זהות יהודית

זהות יהודית

מייסדי אוניברסיטת בר-אילן הקימו את האוניברסיטה כמוסד אקדמי, הרואה בעקרונות היהדות המקודשים את ייחודו של העם היהודי.

מיום כינונה, שאפה האוניברסיטה לקדם את המדע ואת המחקר בכל שטחי התרבות היהודית ובמקצועות היהדות, ולהעמיד מלומדים, חוקרים ואנשי תרבות יודעי תורה וחדורי רוח יהדות המקורית ואהבת הבריות.

ייחודיות זו של בר-אילן, שאין שניה לה בעולם, באה לידי ביטוי בשורה של ביטויים ופעילויות:

הוראה ומחקר מקיפים ומעמיקים בכל תחומי מדעי היהדות, בפקולטה נפרדת והגדולה בעולם למדעי היהדות.

לימודי יסוד ביהדות בהיקף של רבע ממכסת הלימודים של הסטודנטים לתואר ראשון.

מרכזי מחקר וקתדראות מחקר בתחומי היהדות, כגון: מרכז לוקשטיין לחינוך יהודי בתפוצות.

המכון הגבוה לתורה והמדרשה, המאפשרים לימוד תורני מעמיק בד בבד עם לימודים אקדמיים.

פרסומים אקדמיים שונים בתחום מדעי היהדות, כולל כתב עת אינטרנטי במדעי היהדות (JSIJ)

בפיתוח הפרוייקט הייחודי של ספרות השאלות והתשובות לדורותיה על גבי מחשב – פרוייקט השו"ת.

בפיתוח הפרוייקט הייחודי של מפעל מקראות גדולות "הכתר" - מרכוס ועדינה כץ.

בפרסום קבוע של דף פרשת השבוע, המופץ באלפי עותקים בקמפוס ומחוצה לו.

תכנית החוויה היהודית (Israel Experience) לבוגרי תיכון יהודים מחו"ל שנועדה לחזק אצלם  את הזהות היהודית.

בפעילויות שונות של רב הקמפוס בקרב סטודנטים וחברי סגל.

סדנאות ההידברות בין דתיים לחילוניים של תכנית ההידברות המיועדת לכלל הסטודנטים בקמפוס.

 

תאריך עדכון אחרון: 11/01/2018