Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

לוח אירועים

תאריך:
קטגוריה: תצוגה:
חיפוש אירוע :
24 נובמבר 2020ח' כסלו 5781
חיפוש אירוע:        
אירוע: נשים בעשייה הביטחונית בתקופת היישוב: בין חזית לעורף
שעה: 19:30 קטיגוריה: אקדמי
מיקום: זום מחלקה: המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה
    מרצה:
פרטי התקשרות:
הרשמה:
מידע נוסף:

לתוכנית הכנס

 • 24 נובמבר 2020
  נשים בעשייה הביטחונית בתקופת היישוב: בין חזית לעורף
  שעה: 19:30
  מיקום: זום
  מחלקה: המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה
  מרצה:
  פרטי התקשרות:
  הרשמה:
  מידע נוסף:

  לתוכנית הכנס