Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

לוח אירועים

תאריך:
קטגוריה: תצוגה:
חיפוש אירוע :
19 נובמבר 2020ג' כסלו 5781
חיפוש אירוע:        
אירוע: הקונגרס השלישי למאבק באלימות כלפי נשים
שעה: 23:30 - 19:45 קטיגוריה: אקדמי
מיקום: זום מחלקה: התוכנית ללימודי מגדר והמחלקה לקרימינולוגיה
    מרצה:
פרטי התקשרות:
הרשמה: https://www.whiteribbonisrael.org/congress
מידע נוסף:

הקונגרס השלישי למאבק באלימות כלפי נשים בשיתוף עמותת אסל"י, המרכז ללימודי גבריות בתוכנית ללימודי מגדר והמחלקה לקרימינולוגיה.

לתוכנית הכנס 

 • 19 נובמבר 2020
  הקונגרס השלישי למאבק באלימות כלפי נשים
  שעה: 23:30 - 19:45
  מיקום: זום
  מחלקה: התוכנית ללימודי מגדר והמחלקה לקרימינולוגיה
  מרצה:
  פרטי התקשרות:
  הרשמה: https://www.whiteribbonisrael.org/congress
  מידע נוסף:

  הקונגרס השלישי למאבק באלימות כלפי נשים בשיתוף עמותת אסל"י, המרכז ללימודי גבריות בתוכנית ללימודי מגדר והמחלקה לקרימינולוגיה.

  לתוכנית הכנס