Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

לוח אירועים

תאריך:
קטגוריה: תצוגה:
חיפוש אירוע :
17 נובמבר 2020א' כסלו 5781
חיפוש אירוע:        
אירוע: עם אלי עמיר - סודות מחדר הכתיבה
שעה: 15:30 - 14:00 קטיגוריה: אקדמי
מיקום: זום מחלקה: ספרות עם ישראל
    מרצה:
פרטי התקשרות:
הרשמה: 4530724674/j/us.zoom.us02web://h
מידע נוסף:

במפגש ישוחח ד"ר איתמר דרורי מהמחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן עם הסופר אלי עמיר,
מהקולות החשובים בפרוזה הישראלית בעשורים האחרונים ומהמנסחים הבולטים של הישראליות במפנה המאות ה-20 וה-21.

תוכנית המפגש

להשתתפות במפגש מקוון בזום, היכנסו: 4530724674/j/us.zoom.us02web://h

 • 17 נובמבר 2020
  עם אלי עמיר - סודות מחדר הכתיבה
  שעה: 15:30 - 14:00
  מיקום: זום
  מחלקה: ספרות עם ישראל
  מרצה:
  פרטי התקשרות:
  הרשמה: 4530724674/j/us.zoom.us02web://h
  מידע נוסף:

  במפגש ישוחח ד"ר איתמר דרורי מהמחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן עם הסופר אלי עמיר,
  מהקולות החשובים בפרוזה הישראלית בעשורים האחרונים ומהמנסחים הבולטים של הישראליות במפנה המאות ה-20 וה-21.

  תוכנית המפגש

  להשתתפות במפגש מקוון בזום, היכנסו: 4530724674/j/us.zoom.us02web://h