לוח אירועים

תאריך:
קטגוריה : תצוגה:
חיפוש אירוע :
<< ספטמבר 2019 אלול - תשרי 5779 >>
חיפוש אירוע :   

 • כינוס 'ולשונו תדבר משפט'
  שעה: 09:30
  מיקום: אולם פלדמן (בניין 301)
 • קודם בחינות, אח"כ קיץ, ואחריו אלול במדרשה
  שעה: 10:30
  מיקום: בניין המדרשה 405
  המדרשה - תכנית אלול
  שעה: 10:45
  מיקום: המדרשה (405)
 • המדרשה - תכנית אלול
  שעה: 09:00
  מיקום: המדרשה (405)
 • המדרשה - תכנית אלול
  שעה: 09:00
  מיקום: המדרשה (405)
 • המדרשה - תכנית אלול
  שעה: 09:00
  מיקום: המדרשה (405)
  המדרשה - סיפור העגלה - הסיפור החסידי כמשנה מציאות
  שעה: 19:30
  מיקום: המדרשה (405)
 • המדרשה - תכנית אלול
  שעה: 10:45
  מיקום: המדרשה (405)
 • בוקר לימוד לנשים במדרשה
  שעה: 09:00
  מיקום: המדרשה (405)
  המדרשה - תכנית אלול
  שעה: 09:00
  מיקום: המדרשה (405)
 • המדרשה - תכנית אלול
  שעה: 09:00
  מיקום: המדרשה (405)
  המדרשה - ואני תפילתי - ערב עיון
  שעה: 19:30
  מיקום: המדרשה (405)
 • המדרשה - תכנית אלול
  שעה: 09:00
  מיקום: המדרשה (405)
 • המדרשה - תכנית אלול - סיור לשילה
  שעה: 09:00
  מיקום: המדרשה (405)