Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

לימודי תעודה מתוקשבים בעריכת לשון

לימודי תעודה מתוקשבים בעריכת לשון

המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות פותחת בשנת הלימודים תשע"ב את תכנית לימודי התעודה המתוקשבים בעריכת לשון. הלימודים מכשירים את הלומדים להיות עורכים מומחים המבצעים עבודות עריכה עבור הוצאות ספרים, עיתונים יומיים וכתבי עת, תחנות רדיו וערוצי טלוויזיה ממלכתיים ופרטיים וכו'. מטרת התכנית היא ללמד את עקרונות עריכת הלשון בתחומים השונים ובהם ספרות מקור, ספרות מתורגמת, ספרות ילדים ונוער, תקשורת המונים וטקסטים מדעיים, תוך הכרת דגמים מתוך הלשון הקלסית (לשון המקרא, לשון חז"ל ולשון ימי הביניים) וחשיפה להכרעות נורמטיביות בעברית החדשה.

 

זוהי התכנית הראשונה מסוגה בישראל שתפעל באופן מתוקשב מלא.

 

תאריך עדכון אחרון: 01/05/2011