תוצאות סקר רמת הוראה, סמסטר א' תשע"א

תוצאות סקר רמת הוראה, סמסטר א' תשע"א

סטודנטים ומרצים יקרים,

אנו שמחים לפרסם את תוצאות סקר ההוראה לסמסטר א' תשע"א.

שיעור ההיענות לסקר האינטרנטי עמד הפעם על 40% - שיעור גבוה יחסית בסקרי אינטרנט, ואנו מודים לכל ציבור הסטודנטים שנטלו חלק בסקר. "אחוז החסימה" לפרסום התוצאות עמד על 30% (בתנאי של 5 משיבים לפחות) וציון משוקלל של 2.5 לפחות.

ברצוני להודות לד"ר יהודית אורבך על הייעוץ האקדמי בבניית הסקר, למר אריה ארזי - סמנכ"ל לענייני סטודנטים ולנציגי אגודת הסטודנטים, על השותפות בהוצאת הסקר מן הכוח אל הפועל.

בברכה,
פרופ' מרים פאוסט
סגנית הרקטור

לצפייה בתוצאות הסקר (על פי מחלקות):  

רב-תחומי רוח
משולב חברה
תעודת הוראה
תרגום וחקר התרגום
 

 

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון: 30/07/2012