חכמת החסידות, חשיבה חיובית, העברית החדשה, וקוצי'נג – תוכנית ברוקדייל קיימה יום פתוח בסימן "לעולם לא מאוחר להתחיל ללמוד"

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • פרופ' חיים טייטלבאום, רקטור האוניברסיטה

  70 חניכי המכללה לפיקוד טקטי סיימו את מחזור הלימודים האקדמי הי"ג, בשיתוף אוניברסיטת בר-אילן, בציון 40 שנה למלחמת יום הכיפורים

  תאריך: 2013-10-01 שעה: 7:12

  טקס הסיום של מחזור י"ג של המכללה לפיקוד טקטי, התקיים השנה תחת רישומם העז של הזיכרונות  ממלחמת יום הכיפורים במלאת לה 40 שנה. אוניברסיטת בר-אילן ציינה את סיום מחזור י"ג של המכללה לפיקוד טקטי, הפיקוד הבכיר של צה"ל, בטקס מרגש, במעמד רקטור האוניברסיטה, פרופ' חיים טייטלבאום; מפקד זרוע היבשה, האלוף גיא צור ומפקד המכללה לפיקוד טקטי, אלוף משנה רביב ניר.  רקטור האוניברסיטה, פרופ' טייטלבאום סיפר כי במהלך המלחמה ולאחריה, מרצים מהאוניברסיטה ביקרו ביחידות צה"ל והעבירו שיעורים בשטח. כמו כן  הוקמה "שלוחה" של בר-אילן בסיני וביה"ס לעבודה סוציאלית יזם את הקמת מטה ער"ן (עזרה ראשונית נפשית), שסייע גם למשרד הביטחון בטיפול במשפחות השבויים והנעדרים.

  בטקס, שנערך ביום שלישי, 17 בספטמבר בבסיס 'משה דיין' בגלילות, בהשתתפות ראש מערך המכללות והמכינות, פרופ' שמואל סנדלר; ראש מינהל המכללות, ד"ר דב לויטן וראש המדור לתוכניות לזרועות הביטחון, עינת ברוק, בירך רקטור האוניברסיטה את בוגרי מחזור י"ג ואמר: "אוניברסיטת בר-אילן מניפה זה למעלה מיובל שנים את הדגל של הנגשת והרחבת ההשכלה הגבוהה – הן בשלוחותיה בצפון ובדרום, הן במגזר החרדי, וכמובן בקרב כל זרועות הבטחון. בר-אילן היא לא רק מצויינות אקדמית אלא גם מעורבות חברתית. מצויינות עם ציונות!"

  בדבריו התייחס הרקטור למלחמת יום הכיפורים והזכיר את הנופלים מקרב תלמידי בר-אילן: "התלמידים והמרצים עזבו אז את המחקר וההוראה ויצאו למערכה. 30 סטודנטים ומרצים נפלו בגולן ובסיני. רבים מהנשארים בקמפוס התנדבו לעזרה בעורף. אני זוכר היטב את חברי הסגל מבר-אילן אשר מילאו את מקומם של המורים המגוייסים מבית-הספר התיכון שלי. פתיחת שנת הלימודים האקדמית נדחתה באותה שנה מאוקטובר 73 עד לסוף דצמבר. אבל רבים נשארו מגוייסים גם לאחר מכן. מרצים מהאוניברסיטה ביקרו ביחידות צה"ל והעבירו שיעורים בשטח. אחד הפרופסורים לתלמוד, אשר שירת במילואים ממערב לתעלת סואץ, קיבץ סביבו עשרה תלמידים לקורס שלם אשר זיכה את שומעיו בנקודות זכות על פי אישור רטרואקטיבי מיוחד של הדקן".

  פרופ' טייטלבאום הוסיף ואמר: "לכן, בחירת המלט"ק דווקא באוניברסיטת בר-אילן להיות בית המדרש האקדמי של פרחי הפיקוד הבכיר של צה"ל היא סגירת מעגל היסטורית!  החיבור המיוחד של צבא עם אקדמיה, מדע עם חברה, ספרא וסייפא – הוא עם ישראל במיטבו, עם ישראל במלוא עוצמתו. עלינו להיערך לסייפא, אך בה בעת לא לשכוח כי סלע קיומנו הוא הספרא. אנחנו באוניברסיטת בר-אילן, מאמינים בשילוב לימודים אקדמיים עם לימוד יסודות הנצח של עם ישראל. בוגרים יקרים, פתחנו בפניכם דלתות לא רק לעולם המדע הכללי, אלא גם לארון הספרים היהודי – ממנו אנו שואבים תעצומות נפש לכל תחומי החיים. במהלך הקיץ קראנו בפרשיות השבוע את תיאור המסע של בני ישראל במשך 40 שנה במדבר – המסע ממצרים אל ארץ ישראל. המסע היה רצוף דרמות ומשברים, אבל בסיומו הגיעו בני ישראל מחושלים יותר, בשלים יותר, אל הארץ המובטחת, והתקיים בהם: 'והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה... וירשתה וישבת בה... ארץ זבת חלב ודבש!'

  בהתייחסו לבוגרים ציין פרופ' טייטלבאום: "גם המסע שלכם, בוגרים יקרים, לא היה קל. לימודים אקדמאיים במסגרת צבאית הם משימה לא פשוטה. אבל עשיתם זאת. אתם מצטרפים בקרוב למשפחה המפוארת של בוגרי אוניברסיטת בר-אילן המכהנים בעמדות בכירות בכל תחומי המשק ובכל מערכות החיים במדינה". רקטור האוניברסיטה הודה לראשי התכניות האקדמיות, לחברי הסגל האקדמי, והמינהלי שסייעו לתלמידי התוכנית במהלך לימודיהם. כמו כן בירך את מפקד המלט"ק, אל"מ ניר רביב ואת המד"ר, סא"ל גדעון שרב, אשר עבדו בצמוד לאנשי האוניברסיטה על פיתוח והעמקת תכניות הלימודים המוצעות לתלמידי המלט"ק.

  בסיום דבריו בירך הרקטור את בני המשפחה של בוגרי המחזור ואמר: "תודה חמה לבני המשפחות. התואר של יקיריכם הוא שלכם. הוא מכוחכם והוא בזכות תמיכתכם! היו גאים בהם והמשיכו לתמוך בהם במעלה הדרך! לכולכם ביחד ולכל אחד לחוד – יישר כוח! שנה טובה וחג שמח! עלו והצליחו!"

  ייחודיותה של התוכנית בבר-אילן באה לידי ביטוי בשילוב לימודים אקדמיים עם לימודי המכללה הצבאית. תוכנית הלימודים כוללת חטיבה עיקרית הנקראת "חברה וביטחון" ובה מקצועות רבים הנלמדים על ידי מרצי המלט"ק והמוכרים אקדמית על ידי האוניברסיטה כגון: תורת המלחמה, אתיקה צבאית ותיאוריות בלחימה כנגד טרור וגרילה. בתוכנית ארבע חטיבות לימוד נוספות: חטיבת מדעי המדינה, חטיבת מזרח תיכון, חטיבת בחירה (המורכבת מ-3 קורסים לבחירת התלמידים) וחטיבת יהדות. משך הלימודים-פני שנתיים, כולל שני סמסטרים בקיץ. התוכנית מנוהלת על ידי המדור לתוכניות לימודים מיוחדות לעובדי זרועות הביטחון של מינהל המכללות, וזוכה לליווי צמוד הן במישור האקדמי והן במישור המנהלי.