תוצאות סקר רמת הוראה, סמסטר ב' תש"ע

תוצאות סקר רמת הוראה, סמסטר ב' תש"ע

סטודנטים ומרצים יקרים,

אנו שמחים לפרסם את תוצאות סקר רמת ההוראה לסמסטר ב' תש"ע.

שיעור ההיענות לסקר האינטרנטי עמד הפעם על 34% - שיעור גבוה יחסית בסקרי אינטרנט, ואנו מודים לכל ציבור הסטודנטים שנטלו חלק בסקר. "אחוז החסימה" לפרסום התוצאות עמד על 30% (בתנאי של 5 משיבים לפחות) וציון משוקלל של 2.5 לפחות.

ברצוני להודות לד"ר יהודית אורבך על הייעוץ האקדמי בבניית הסקר, למר אריה ארזי - ראש מינהל הסטודנטים ולגב' הודיה ויצמן - אחראית סקר רמת הוראה באגודה - על שותפות נאמנה בהוצאת הסקר מן הכוח אל הפועל.

אנו מאחלים לכל ציבור הסטודנטים והמרצים שנת לימודים פוריה!

בברכה,
פרופ' חיים טייטלבאום
הרקטור

לצפייה בתוצאות הסקר (על פי מחלקות):  

 
 

 

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון: 30/07/2012