"עשה לך רב חדש" ליבה ולב

"עשה לך רב חדש" ליבה ולב

ידיעות אחרונות, 20 באוקטובר

 

"כינוס חירום" של ראשי היהדות החרדית – אדמו"רים, ראשי ישיבות ליטאיות וח"כים מסיעת יהדות התורה – יצא בראשית השבוע בזעם רב נגד "מרשיעי הברית". מאחורי הכתובת הבוטה הזאת נמצאת כוונתו הברוכה של שר החינוך גדעון סער להבטיח את ההטמעה של לימודי הליבה בבתי-הספר של "החינוך העצמאי". האפשרות שתלמידי המוסדות האלה ייחשפו ליסודות חיוניים להשתלבות בעולם שמסביבם ובמעגל העבודה מוסיפה, למרבה הצער להלך אימים על רבנים רבים.

 

על הרקע הזה מתבקש להפנות את תשומת-הלב ליוזמה חדשה שנרקמת באוניברסיטת בר-אילן ועיקרה הכשרת רבנים שאינם חוששים מהסכנות האמורות ודומותיהן. אדרבה, רבנים שרגליהם נטועות בהוויה ובמציאות של החברה הישראלית בת ימינו וברור ומחוור להם שיש מקום לחוכמתו של יפת באוהלי שם. שיש בה כדי להעשיר את עולמו של האדם המאמין.

לתוכנית הזאת יש דמות מופת להתכוון אליה. הרמב"ם, גדול הפוסקים שעליו נאמר מ"משה עד משה לא קם כמשה", היה כידוע רב ורופא ראשון במעלה בעת ובעונה אחת. הוא היה אפוא רב ו"דוקטור" יותר משש מאות שנה לפני שהרב שמשון רפאל הירש הנהיג את שיטת "תורה עם דרך ארץ" ושב והראה כי מוטב לרבנים שלא להסתגר ולהצטמצם בד' אמות של הלכה.

 

לתוכנית האמורה יש גם שורשים בהוראתו של יהושע בן פרחיה במסכת אבות: "עשה לך רב". בעולם היהודי, וזה כמה שנים גם בישראל, הולכת ומתפשטת המגמה של יצירת קהילות דתיות המבוססות על חברות-מרצון ועל שאיפה להרחיב את בתי הכנסת שלהן ממוקדי תפילה בלבד למרכזים של לימוד, אחווה ואחריות חברתית. קהילות כאלה, מעצם טבען, צריכות לעשות להן רבנים. לבחור מנהיגים שיהיו מעורים בחייהן וירחיבו את אופקיהן. קהילות כאלה, מעצם טבען, זקוקות ל"רב-דוקטור", לתלמיד חכם בקי בהלכה – מוסמך לרבנות כדת וכדין – ומי שמוצא את ידיו ורגליו גם בעולמן של החוכמות החיצוניות. מי שמבין את שפתו של עולם המדע המודרני ויודע איך להתמודד עם אתגריו, במיוחד אלה שמטרידים את הדור הצעיר, ואיך לנצל את יתרונותיו כדי להגדיל ולהאדיר תורה ומוסר.

 

השילוב של המופת והצורך, של ההיתכנות והנחיצות, הוליד בעקבות חמש שנים של מחשבה וגיבוש מסלול מיוחד במינו במכון הגבוה לתורה של אוניברסיטת בר-אילן. כשבעים סטודנטים הלומדים עתה במסלול הזה משלבים לימודים מעמיקים לקראת הסמכה לרבנות עם לימודים אקדמיים מלאים בפקולטות השונות של האוניברסיטה. הם מכשירים את עצמם להיות רבנים שהם גם מתמטיקאים או פיזיקאים, ביולוגים או פסיכולוגים, אם להזכיר רק חלק מהדוגמאות.   

 

לא זו בלבד, תפיסת הרבנות על פי השיטה הזאת מוליכה, כדברי ראש המכון הרב שבתי רפפורט, לכך "שכל סוגיה תילמד מתוך אוריינטציה קהילתית מוצהרת ומובהקת לאור האחריות הציבורית המוטלת על כתפיו של הרב כגורם משמעותי בקהילה". לכן נכללת בתוכנית הלימודים התמודדות מולטי-דיסציפלינארית עם "מקרי מבחן " ( (case studiesהמשקפים את הדילמות האקטואליות של החברה הישראלית – ברפואה, במוסר, בתעסוקה ובניהול קונפליקטים במשפחה. כן יש בה פרקים פסיכולוגיים, התמחות במיזמים קהילתיים והתנסות קבוצתית בלימוד רטוריקה ומיומנויות תקשורתיות אחרות. לכל אלה מצטרפות הכשרה אינטנסיבית של בנות הזוג ותוכנית השמה שתכליתה לקשר בין בוגרי המסלול לקהילות הרוצות בהן.

 

הבוגרים האלה יגיעו לאותן קהילות כמנהיגים רוחניים וחברתיים עם "ליבה" אקדמית ובעיקר עם לב וראש פתוח. יש יסוד לתקווה שהם יעשירו לא רק את מי שיעשה אותם לרב אלא גם את החברה הישראלית עמוסת השסעים.

 

תאריך עדכון אחרון: 02/05/2011