רשימת עבודות דוקטור

רשימת עבודות דוקטור

מאגר עבודות הדוקטור שנכתבו על ידי דוקטורנטים במחלקות שונות באוניברסיטה מכיל את שם העבודה, שם המנחה/ים  והשנה שבה אושרה העבודה והוענק התואר "דוקטור לפילוסופיה" לסטודנט. המאגר מתעדכן באופן שוטף כל שבוע.

כמו כן מתפרסמת רשימת העבודות הנמצאות בתהליך כתיבה. מאגר זה מתעדכן כל חודש.

תאריך עדכון אחרון: 18/04/2010