מרכז איל"ה

מרכז איל"ה

http://www.biu.ac.il/SOC/ayala/

ראש המרכז: ד"ר אביגיל ינון, ביה"ס לחינוך

מרכז איל"ה פועל במערכת החינוך הישובית בקרב מפקחים, מנהלים, מורים, תלמידים והורים, במטרה ליצור את התנאים והאמצעים לפיתוח מירבי של יכולות הפרט והמערכת, מתוך הנחה כי יכולת היא ישות משתנה, מתפתחת ולא קבועה. התכנית מבוססת על מודל תיאורטי רב-תחומי ואינטגרטיבי, ופועלת בישובים בפריפריה, בשכונות מצוקה ובמוסדות חינוך בישובים בהם קיים אחוז גבוה של עולים (כגון: אור עקיבא, אופקים, שדרות, נתיבות, שדה יעקב, חדרה). תחומי הפעילות כוללים:

  • העלאת אחוז התלמידים הניגשים לבגרות מלאה.
  • יהדות ודמוקרטיה: מקיטוב לשילוב.
  • שילוב אוכלוסיות עולים במערכות החינוך.
  • חינוך לקבלת האחר במערכת החינוך ובצה"ל.
  • סיוע כוללני לשיפור מערכות חינוך בשכונות ובעיירות פיתוח.
  • הקמה ופיתוח של פורומים של מנהלי מחלקות חינוך יהודים וערבים, לחיזוק השותפות האזרחית והדיאלוג הבונה בין שתי חברות.

התכנית מופעלת במסגרת ביה"ס לחינוך, בהנחיית חברי סגל ובהשתתפות תלמידים לתארים מתקדמים.

תאריך עדכון אחרון: 07/01/2007