היחידה להערכת איכות

היחידה להערכת איכות

בס"ד

היחידה להערכת איכות

אוניברסיטת בר-אילן ביססה את היחידה להערכת איכות והבטחתה בלשכת סגן הרקטור החל משנת תשע"ה (2005). היחידה פועלת לקידום האיכות האקדמית בתחומים שונים. במהלך השנים הוקם מנגנון לשיתוף פעולה עם היחידות האקדמיות (פקולטה/מחלקה/בית ספר/מרכז מחקר).

ההיבט המשמעותי ביותר בתהליך הערכת איכות הוא לשתף את כל הגורמים במחלקה/פקולטה העוסקים בתחום המוערך כדי להניע תהליך של התבוננות פנימית. תהליך הערכת איכות בתחום מסוים מתחיל לאחר קבלת מכתב ממל"ג להגיש לוועדה בינלאומית דו"ח הערכה עצמית בתחום מסוים. דו"ח זה מבוסס על מידע ונתונים בהקשרים שונים תוך השוואתם על רצף של שנים אחרונות. מכיוון שהליך ההערכה נמשך כשבע שנים הוא עשוי להביא לשיפור חולשות וחוזקות של פקולטה/מחלקה/בית ספר/מרכז מחקר הנמצאים בתהליך זה בהקשר לקידום האיכות האקדמית (הוראה, מחקר ותשתיות) שלה. במסגרת הליך ההערכה הוועדה הבינלאומית מגיעה לביקור באוניברסיטה ולאחריו מגישה דו"ח למל"ג ומתבצע מעקב ליישום המלצות הוועדה בתחום המוערך.

מאז הקמת היחידה להערכת איכות נסקרו במסגרת סבב א' למעלה מ-30 תחומים. לאחר עשור של פעילות היחידה החל סבב ב' של תהליך הערכת איכות לפי תוכנית רב שנתית של המל"ג.

בשנת תשע"ז החל תהליך הערכת איכות בתחומים הבאים:

  • היחידה לאנגלית כשפה זרה (סבב א')
  • מרכז מחקר להנעה אלקטרוכימית - INREP (סבב א')

בשנת תשע"ח יחל תהליך הערכת איכות בתחומים הבאים:

  • פיסיקה (סבב ב')
  • פסיכולוגיה (סבב ב')

לאתר האגף להערכת איכות במל"ג.

תאריך עדכון אחרון: 02/08/2017