מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

התקנונים והטפסים שלהלן בקישורים הבאים:

מלגת אייסף - המלגה מיועדת לסטודנטים וחוקרים המתעתדים ללמוד לתואר דוקטור ובתר-דוקטור במוסדות הלימוד בארה"ב ובאירופה בשנה"ל תש"פ (2019-2020), ובכפוף לתנאים המפורטים ב"קול קורא". פרטים נוספים וטופס בקשה מקוון ניתן למצוא באתר הקרן. מועד אחרון להגשה: 28 בפברואר 2019.

מרכז וולקני - אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני, מזמינה בזאת תלמידי מחקר ומתמחי בתר-דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה אישית מאחת הקרנות שב"קול קורא". ניתן להגיש מועמדות למספר קרנות בהתאם לתחומים המפורטים, אבל ניתן לזכות רק באחת מהן. לקבלת טופסי הרשמה והנחיות להגשת הבקשה יש לפנות בהקדם לגב' רות מילצ'ן - מזכיר האגודה, בדואר אלקטרוני: aguda@volcani.agri.gov.il. מועד אחרון להגשה: 28 בפברואר 2019.

מלגות לנשים - בר-אילן - מלגות לנשים להשתלמות בתר-ד"ר בחו"ל, או במתכונת משולבת בארץ ובחו"ל, לסטודנטיות מאוניברסיטת בר-אילן. המלגות מיועדות לקידומן של דוקטורנטים מצטיינות לצמצום הפער המגדרי בדרגות אקדמיות בכירות. זכאיות להגיש מועמדות חוקרות בעלות תואר דוקטור מטעם אוניברסיטת בר-אילן, לא יאוחר משנה ממועד קבלת התואר, או מועמדות לקראת סיום הדוקטורט. את טפסי המועמדות יש להגיש דרך הפקולטות או המחלקות בלבד. מועד אחרון להגשה: 10 במרץ 2019.

מלגות לנשים - ות"ת - מלגות לנשים להשתלמות בתר-ד"ר בחו"ל. המלגות מיועדות ל:
- דוקטורנטיות שהתקבלו להשתלמות בחו"ל וזכו במלגת קיום מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח או כל מלגת פוסט-ד"ר אחרת, ובכוונתן לצאת להשתלמות פוסט-ד"ר בחו"ל שלא תפחת משנתיים;
- מועמדות הצפויות לקבל את התואר השלישי שלהן לא יאוחר משנה לאחר היציאה להשתלמות ובעת תחילת השתלמותן לא יחלפו למעלה מארבע שנים ממועד קבלת התואר השלישי שלהן.
כל זאת במטרה לקלוט אותן עם סיום ההשתלמות כחברות סגל אקדמי באוניברסיטה. את טפסי המועמדות יש להגיש דרך הפקולטות או המחלקות בלבדמועד אחרון להגשה: 10 במרץ 2019.

המכון הישראלי לדמוקרטיה - מלגות לתכנית מחקר בנושא "זכויות האדם והיהדות". המלגות מיועדות לתלמידי מחקר לתואר שלישי בתחילת דרכם, העוסקים במדעי האדם, ובפרט מתחום מדעי הרוח, החברה, המשפטים והיהדות, בתנאי שעיסוקם המחקרי מתמודד עם שאלות הקשורות במפגש שבין היהדות במובנה הרחב - דת, תרבות ולאום - ובין שיח זכויות האדם על כל היבטיו - משפט, מחשבה, תרבות ופוליטיקה. פרטים נוספים והנחיות להגשה ב"קול קורא". להרשמה באתר המכון הישראלי לדמוקרטיהמועד אחרון להגשה: 2 באפריל 2019.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

משרד העלייה והקליטה - תכנית מלגות לתלמידי מחקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בהתאם למדיניות הממשלה לעידוד עלייה וקליטה. לרישום והצטרפות לתכנית באתר משרד העלייה והקליטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' סוניה דורי - מרכזת מדענים עולים במזכירות האקדמית, בטלפון: 03-5317729, או בדואר אלקטרוני: sonia.dory@biu.ac.il.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 19/02/2019