מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

התקנונים והטפסים שלהלן בקישורים הבאים:

מלגות רוטשילד - לבתר-דוקטורים בחו"ל לשנת השתלמות אחת, בכל תחומי המחקר. מיועד לצעירים מצטיינים בעלי תואר ד"ר או בשלבי סיום הדוקטורט, לשנה"ל תשע"ט. את הבקשה + הטופס הפנימי (חובה למלא ולצרף גם אותו) וקורות חיים, יש להגיש על פי ההנחיות בתקנון לגב' איריס גולדוירט, בדואר אלקטרוני: iris.goldwirth@biu.ac.ilמועד אחרון להגשה: 30 באוגוסט 2018.

פוסט-דוקטורט במרכזי מחקר - מלגות מטעם משרד המדע והטכנולוגיה למשתלמים לפוסט-דוקטורט במרכזי המחקר והפיתוח האזוריים בישראל. על המועמדים להיות בעלי תכנית מחקר מאושרת על ידי שני מנחים לפחות, ומשתלמים באחד ממרכזי המחקר שלהלן:
מכון שמיר למחקר
מרכז מו"פ אזורי אגודת הגליל
מרכז מו"פ אזורי המשולש
מו"פ אזורי מזרח: יו"ש ובקעת הירדן
מרכז מו"פ אזורי קטיף לחקר מדבריות החוף
מרכז מדע ים-המלח והערבה
מרכז ידע גליל עליון - מיג"ל.
פרטים והנחיות להגשה באתר משרד המדע והטכנולוגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 3 בספטמבר 2018.

מלגות תואר שני ליוצאי אתיופיה ע"ש מנחם בגין - מלגות מטעם משרד המדע והטכנולוגיה ללימודים לתואר שני, לסטודנטים יוצאי אתיופיה הנמצאים בשנה האחרונה ללימודיהם בתואר ראשון ואשר מבצעים פרויקט מחקרי או סמינר. לפרטים והנחיות להגשה באתר משרד המדע והטכנולוגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 4 בספטמבר 2018.

מלגות משרד האנרגיה - מלגות לסטודנטים לתארים ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה, גיאולוגיה וגיאופיזיקה של דלקים פוסיליים ומחצבים. פרטים והנחיות להגשה באתר משרד האנרגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 20 בספטמבר 2018.

מלגות לתלמידי מחקר יוצאי אתיופיה ע"ש מנחם בגין - מלגות מטעם משרד המדע והטכנולוגיה לתלמידי תואר שני, תואר שלישי ולמשתלמים פוסט-ד"ר, יוצאי אתיופיה, לשנה"ל תשע"ט. לפרטים והנחיות להגשה באתר משרד המדע והטכנולוגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 3 באוקטובר 2018.

מלגות פולברייט לבתר-דוקטורט - מלגות להשתלמות פוסט-ד"ר בארה"ב, לבעלי אזרחות ישראלית בלבד, לשנת 2020-2019. המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע, למעט תחומים המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לנעה תורג'מן, בטלפון: 03-5213803, ובדואר אלקטרוני: NoaT@fulbright.org.il, או לסנדי מטר, בטלפון: 03-5213804, ובדואר אלקטרוני: Smattar@fulbright.org.il. למידע נוסף ולהגשת הבקשה באתר הקרןמועד אחרון להגשה: 1 בדצמבר 2018.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר, 1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

משרד העלייה והקליטה - תכנית מלגות לתלמידי מחקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בהתאם למדיניות הממשלה לעידוד עלייה וקליטה. לרישום והצטרפות לתכנית באתר משרד העלייה והקליטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' סוניה דורי - מרכזת מדענים עולים במזכירות האקדמית, בטלפון: 03-5317729, או בדואר אלקטרוני: sonia.dory@biu.ac.il.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 04/09/2018