מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

התקנונים והטפסים שלהלן בקישורים הבאים:

מלגות פולברייט לבתר-דוקטורט - מלגות להשתלמות פוסט-ד"ר בארה"ב, לבעלי אזרחות ישראלית או בעלי אזרחות ישראלית-אירופאית (לא אזרחות אמריקאית), לשנת 2020-2019. המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע, למעט תחומים המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לנעה תורג'מן, בטלפון: 03-5213803, ובדואר אלקטרוני: NoaT@fulbright.org.il, או לסנדי מטר, בטלפון: 03-5213804, ובדואר אלקטרוני: Smattar@fulbright.org.il. למידע נוסף ולהגשת הבקשה באתר הקרןמועד אחרון להגשה: 1 בדצמבר 2018.

מלגות קלור - מיועדות לתלמידי מחקר מצטיינים, בתחומי המדעים הבאים: מתמטיקה פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, מדעי החיים, חקלאות, מדעי כדור הארץ, הנדסה וטכנולוגיה. את הבקשות יש להגיש על פי ההנחיות, על גבי הטופס, ללשכת הרקטור. מועד אחרון להגשה: 23 בדצמבר 2018.

מלגות אדמס - מלגות לתלמידי מחקר מצטיינים, במדעי הטבע, במדעי החיים, במתמטיקה, במדעי המחשב ובהנדסה, לשנה"ל תש"פ. פרטים ב"קול קורא". את הבקשות יש להגיש על פי ההנחיות, על גבי הטופס, ללשכת הרקטור. מועד אחרון להגשה: 23 בדצמבר 2018.

פרס "התקווה הטובה" - קול קורא, בחסות הרקטור ומנכ"ל האוניברסיטה, להגשת מועמדות לפרס לפעילות אקדמית או חברתית ברוח "תקווה ישראלית באקדמיה" על פי חזון ותכנית פעולה ל"סדר ישראלי חדש" שיזם נשיא המדינה מר ראובן רבלין. הפרס ינתן בגין פעילות אקדמית, מחקרית, חברתית או ציבורית, בנושא או בתחום התורמים לקידום מימוש חזון "התקווה הישראלית" לקירוב לבבות ויצירת שותפויות. תינתן עדיפות לפעילות באחד ממישורי היישום על פי המפורט ב"קול קורא". לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: liatne1@gmail.com. מועמדויות יש להגיש עד לתאריך 1 בינואר 2019, לידי ד"ר ליאת פרידגוט נצר, באמצעות הדואר האלקטרוני: liatne1@gmail.com.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר, 1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

קול קורא לקיום מחקר אקדמי בנושא הימורים - קול קורא לקיום מחקר אקדמי בתמיכת מפעל הפיס בנושא הימורים, הבנת בעיית ההימורים והשפעותיה החברתיות, לשנים 2019-2018. פרטים נוספים וטופס הרשמה מקוון באתר הקרן. מועד אחרון להגשת הצעה באמצעות הטופס המקוון: 15 בפברואר 2019 בשעה 13:00.

משרד העלייה והקליטה - תכנית מלגות לתלמידי מחקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בהתאם למדיניות הממשלה לעידוד עלייה וקליטה. לרישום והצטרפות לתכנית באתר משרד העלייה והקליטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' סוניה דורי - מרכזת מדענים עולים במזכירות האקדמית, בטלפון: 03-5317729, או בדואר אלקטרוני: sonia.dory@biu.ac.il.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 29/11/2018