מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

להלן התקנונים והטפסים של המלגות הבאות:

מלגות קרן קלור - מלגות לדוקטורנטים מצטיינים, תושבי ישראל בעלי אזרחות ישראלית, החוקרים באחד מהתחומים: מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, מדעי החיים, חקלאות, מדעי כדור הארץ, הנדסה וטכנולוגיה, אשר הגישו את הצעת המחקר. את הבקשה יש להגיש ללשכת הרקטור באמצעות הטופס ובצירוף כל המסמכים הנדרשים, בקובץ PDF בדואר אלקטרוני, תחת הכותרת: "בקשה למלגה מקרן קלור", ובנוסף בעותק אחד מודפס. מועד אחרון להגשה: 24.12.2017.

פולברייט - קרן חינוך ארה"ב-ישראל - מלגות למשתלמים ישראלים פוסט-ד"ר, להשתלמות פוסט-ד"ר בארה"ב, לשנה"ל תשע"ט. לבירורים ניתן לפנות לאמרי גרינברג ImriG@fulbright.org.il סנדי מטר Smattar@fulbright.org.ilפרטים נוספים והרשמה באתר הקרן. מועד פתיחת ההרשמה: 1 באוגוסט 2017. מועד אחרון להגשת מועמדות: 1 לדצמבר 2017.

פולברייט-קרן חינוך ארה"ב-ישראל וקרן אייסף - מענק למשתלמים פוסט-דוקטורים, אזרחים ישראלים, בכל תחומי המחקר למעט רפואה וסיעוד, המתכוונים להתחיל השתלמות פוסט-ד"ר בארה"ב בשנה"ל תשע"ט. לבירורים ניתן לפנות: אמרי גרינברג ImriG@fulbright.org.il, סנדי מטר Smattar@fulbright.org.il. פרטים נוספים באתר הקרןמועד אחרון להגשה: 1 בדצמבר 2017.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר, 1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 19/11/2017