מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

להלן התקנונים והטפסים של המלגות הבאות:


***
מלגות לקידום נשים:

אקדמיה-מגזר עסקי - מיועדות לתלמידות תואר שני, שלישי ופוסט-ד"ר, לביצוע מחקר משולב באקדמיה ובמגזר העסקי, בכל תחומי המדעים במחלקות ובמכוני המחקר שבאוניברסיטה. את הבקשה יש להגיש, על פי ההנחיות שבתקנון בצירוף טופס הבקשה, בדוא"ל לכתובת הקרן: womenindustry@most.gov.il עד לתאריך: 12 ביולי 2017. וכן, העותקים הקשיחים יתקבלו במשרד עד לתאריך: 17 ביולי 2017.
הערה חשובה! חובה להגיש בקשה חתומה על ידי רשות המחקר. לפרטים יש לפנות ליפעת בכור, בטלפון: 03-7384241, או בדוא"ל:
 yifat.bechor@biu.ac.il.

מלגות יצחק נבון - מיועדות לתלמידות מצטיינות מן הפריפריה (אשר מקום מגוריהן הנוכחיים מצוי בתחום רשויות המוגדרות כשייכות לאשכולות 1-6 במדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), הלומדות לתואר שלישי ופוסט-ד"ר, בתחומים: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי הסביבה והנדסה. את הבקשה יש להגיש, על פי ההנחיות שבתקנון בצירוף טופס הבקשה, בדוא"ל לכתובת הקרן: nashim@most.gov.il עד לתאריך: 13 ביולי 2017. וכן, העותקים הקשיחים יתקבלו במשרד עד לתאריך: 18 ביולי 2017.
הערה חשובה! חובה להגיש בקשה חתומה על ידי רשות המחקר. לפרטים יש לפנות ליפעת בכור, בטלפון: 03-7384241, או בדוא"ל:
 yifat.bechor@biu.ac.il.
***

מלגה ע"ש רחל ופרופ' מנחם לוין - מטעם מכון ז'בוטינסקי בישראל לשנה"ל תשע"ז. מיועדת לתלמידי תואר שלישי, לכתיבת עבודת דוקטור באוניברסיטה בישראל, העוסקת בנושאי ז'בוטינסקי ותנועתו (פירוט ב"קול קורא"), ואשר הצעות המחקר שלהם אושרו. לקבלת תקנון המלגה לעבודות דוקטור, ולפרטים נוספים, נא לפנות אל גב' אמירה שטרן, בטלפון: 03-5287320, שלוחה 3, או בדוא"ל: amira_stern@jabotinsky.org. המועד האחרון להגשה: 14 ביולי 2017.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר, 1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

מלגות רוטשילד - לבתר-דוקטורים בחו"ל לשנת השתלמות אחת, בכל תחומי המחקר. מיועד לצעירים מצטיינים בעלי תואר ד"ר או בשלבי סיום הדוקטורט, לשנה"ל תשע"ט. את הבקשה יש להגיש על גבי הטופס, בנוסף לטופס הפנימי ולקורות החיים, על פי ההנחיות בתקנון, לגב' איריס גולדוירט במזכירות האקדמית, בניין 402, חדר 012, ובדוא"ל: iris.goldwirth@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 3 בספטמבר 2017.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 11/07/2017