ON

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

התקנונים והטפסים שלהלן בקישורים הבאים:

פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים - מוצע בזאת פרס מטעם הקתדרה ע"ש יוסף ורשלין ברדה, לשנה"ל תשע"ט. הפרס יוענק לתלמידי מחקר (תואר שני ושלישי) שהצעת המחקר שלהם אושרה בארבע השנים האחרונות, ולבעלי תואר שני/שלישי שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בישראל עד שנתיים מיום אישור עבודת הגמר. הפרס יוענק להצעות מחקר העוסקות בתחום יהדות מצרים בכל התקופות ובכל תחומי המחקר. כמו כן יוענק פרס נוסף מיוחד על הצעת מחקר או עבודת מחקר העוסקת בחקר הגירת יהודי סוריה למצרים במאות האחרונות. לצורך הגשת הבקשה יש לשלוח תקציר הצעת המחקר או עבודת הגמר (עד 20 עמודים כולל רשימת מקורות ונספחים) והמלצה של מנחה העבודה, לגב' טל נוה - מרכזת ועדת הפרס, בדואר אלקטרוני: tnaveho2@campus.haifa.ac.il. מועד אחרון להגשה: 16 ביוני 2019.

מלגות הקרן הלאומית למדע (ISF) - תכנית מלגת מחיה לפוסט-דוקטורנטים במדעי החברה, בארץ או בחו"ל, לשנת 2020. ההגשה מחייבת הרשמה לתכנית במערכת ISF online. מועד אחרון להרשמה לתכנית: 4 ביולי 2019, בשעה 13:00. בסיום ההרשמה יתקבל מספר בקשה. לא ניתן להגיש בקשות למלגה ללא הרשמה לתכנית.
הנחיות ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקרן. הגשת הבקשה למלגה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לפרטים יש לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il, עד לתאריך 2 ביולי 2019.
המועד האחרון להגשת הבקשה למלגה, לאחר אישור רשות המחקר: 18 ביולי 2019, בשעה 13:00.

מלגות ע"ש אל"מ אילן רמון ז"ל - מלגות לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-ד"ר, שעבודת המחקר שלהם עוסקת בתחומים: תצפיות לעבר כדור הארץ מהחלל; פיתוח מכשור, רכיבים, תתי-מערכות ומכלולים לפלטפורמות חלליות ולמקטעי קרקע תומכי חלל. יודגש כי על תכנית המחקר לכלול היתכנות יישומית ו/או המלצות לקידום מדיניות. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לפרטים יש לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il, עד לתאריך 9 ביולי 2019.
המועד האחרון להגשת הבקשה למלגה, לאחר אישור רשות המחקר: 16 ביולי 2019, בשעה 15:00, לכתובת: ramon@most.gov.il.

קידום נשים במדע וטכנולוגיה - מלגות ע"ש גולדה מאיר מטעם משרד המדע, לתלמידות תואר שני ותואר שלישי ולמשתלמות פוסט-ד"ר, לשנה"ל תש"פ. המלגות מיועדות לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה, באמצעות ביצוע מחקר משולב בין אקדמיה למגזר העסקי, בכל תחומי המדעים. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לצורך כך נא לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה לרשות המחקר: 22 ביולי 2019.

נשים בפריפריה חברתית-כלכלית - מלגות ע"ש יצחק נבון מטעם משרד המדע, לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות פוסט-ד"ר, לשנה"ל תש"פ. המלגות מיועדות לסטודנטיות ולמשתלמות המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית - בתחומי המדעים: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי הסביבה או הנדסה - אשר הישגיהן ומחקרן נמצאו ראויים ומרשימים. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לצורך כך נא לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה לרשות המחקר: 22 ביולי 2019.

מלגות ע"ש יובל נאמן - מלגות מטעם משרד המדע למשתלמים לפוסט-ד"ר, לשנה"ל 2019. המלגות מיועדות למשתלמים העוסקים בתחום מחקרם במדעי החברה והרוח הדיגיטליים. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לצורך כך נא לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה לרשות המחקר: 22 ביולי 2019.

תכנית קרן אייסף - התכנית מיועדת לסטודנטים לתואר שלישי במוסדות הלימוד בישראל לשנה"ל תש"פ, בכפוף לתנאים המפורטים בתכנית. עדיפות לבוגרי קרן אייסף. יש להגיש 2 המלצות אקדמיות לדואר אלקטרוני: phd@isef.org.il. את הבקשות יש להגיש באמצעות אתר הקרן. מועד אחרון להגשה: 31 ביולי 2019.

מענק קרן פזי - קרן המחקר המשותפת לוועדה לאנרגיה אטומית ולוועדה לתכנון ותקצוב של המל"ג (קרן פזי) מציעה בזאת מענק לסטודנטים מצטיינים, לשנת 2019, בתחומים בעלי עניין לוועדה לאנרגיה אטומית. המענק יינתן לסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון (שנה ג' ומעלה) ולסטודנטים מצטיינים למחקר. גובה המענק לסטודנט לתואר ראשון הוא עד 50,000 ש" ולסטודנט לתואר מתקדם הוא עד 90,000 ש"ח לשנה. סטודנטים מוזמנים להגיש מועמדותם באמצעות טופס הבקשה (נספח א') דרך המרכזים ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטות בקול קורא
חייבים להחתים את מר רוברט ארנולד - ראש מדור הגשות ברשות המחקר באוניברסיטה, ולכתבו בעת שליחת המועמדות לדואר אלקטרוני: robert@biu.ac.ilאת תיקי המועמדות ליש להגיש דרך מדר"ש/סגן למו"פ המרכז, עד לתאריך: 15 באוגוסט 2019.

המדען הראשי לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך - תכנית מלגות ע"ש זלמן ארן מטעם משרד החינוך, לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך. מוזמנים להגיש מועמדותם דוקטורנטים אשר עוסקים בנושאים רלוונטיים למערכת החינוך, בהתאם לתכנית הרב-שנתית של משרד החינוך המעודכנת לשנה"ל תש“פ, ואשר לממצאי מחקרם פוטנציאל יישומי במערכת. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לצורך כך נא לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה לרשות המחקר: 26 באוגוסט 2019.

בטיחות בדרכים - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מציעה מלגות לתואר שני ולתואר שלישי בתחום הבטיחות בדרכים, לשנת 2020. המלגה מיועדת למחקרים ופרויקטי גמר בעלי אופי יישומי, הדנים באופן מובהק בבטיחות בדרכים. את הבקשות יש להגיש באמצעות טופס הבקשה, על פי הקול הקורא. לפרטים נוספים באתר הרלב"דמועד אחרון להגשה: 17 בנובמבר 2019.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר, 1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

משרד העלייה והקליטה - תכנית מלגות לתלמידי מחקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בהתאם למדיניות הממשלה לעידוד עלייה וקליטה. לרישום והצטרפות לתכנית באתר משרד העלייה והקליטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למר דן רוטקוביץ - מרכז קליטת מדענים עולים ובתר-דוקטור במזכירות האקדמית, בטלפון: 03-5317729, או בדואר אלקטרוני: dan.rotkovitch@biu.ac.il.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 13/06/2019

O