מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

התקנונים והטפסים שלהלן בקישורים הבאים:

תכנית קיץ - משרד המדע והטכנולוגיה מציע לדוקטורנטים ישראלים להשתתף בתכנית מחקר - IIASA's Young Scientists Summer Program, בקיץ הקרוב באוסטריה. התכנית מיועדת לדוקטורנטים בשלב מתקדם של עבודת המחקר, העוסקים בניתוח מערכות מורכבות או תחומים משיקים שנחקרים ב-IIASA. מדובר בהזדמנות להשתלם במשך שלושה חודשים במחקר במכון הבין-לאומי המתקדם, כאשר המטרה בסופם לייצר מאמר אקדמי בליווי של חוקרים מהמכון. עלות המלגה כ-5,000 יורו, המכסה עלויות טיסה ומחייה. פרטים נוספים והגשת הבקשה ב"קול קורא". מועד אחרון להגשה: 11 בינואר 2018.

מלגת נעמי ועובדיה בן שלום - מלגה מטעם המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה במכון יד יצחק בן-צבי, ע"ש עובדיה בן שלום. המלגה מיועדת לתלמידי מחקר בתחום חקר יהדות תימן ותרבותה, ותוענק להצעת מחקר העוסקת באחד מתחומי חקר זה. הבקשה תכלול את הצעת המחקר או תקציר עבודת הגמר/עבודת הדוקטור (עד שלושה עמודים) וכן ביבליוגרפיה נבחרת (עד עמוד אחד). כן יש לצרף קורות חיים ורשימת פרסומים (אם ישנם). הזוכה במלגה יתבקש להשתתף באחת מפעילויות המרכז. את הבקשות יש לשלוח למרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה במכון בן-צבי, רח' אברבנאל 12, ת"ד 2018, ירושלים, ולדוא"ל: teman@ybz.org.il. מועד אחרון להגשה: 15 בינואר 2018.

עמיתי עזריאלי - מלגות ללימודי דוקטורט, לשנה"ל תשע"ט, בתחומים: מדעים, חינוך, חברה ורוח. את הבקשה יש להגיש על גבי הטופס, על פי המתכונת הנדרשת בתקנון, לגב' איריס גולדוירט מהמזכירות האקדמית, אוניברסיטת בר-אילן, או בדוא"ל: iris.goldwirth@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 18 בינואר 2018.

פולברייט - לערביי ישראל ולישראלים ממוצא אתיופי - מלגות ללימודי תואר שני בארה"ב לסטודנטים מצטיינים, בעלי אזרחות ישראלית, המעוניינים להתחיל את לימודיהם לתואר שני באוניברסיטה אמריקאית בשנה"ל 2019/20. על המועמדים להיבחן במבחני TOEFL וכן GRE או GMAT עד המועד האחרון להגשת המועמדות. פרטים נוספים וקישור לטופס המועמדות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקרן. לבירורים ניתן לפנות לרכזת התכנית: סנדי מטר, 03-5172131 שלוחה 204, או בדוא"ל: smattar@fulbright.org.il. מועד אחרון להגשת מועמדות: 1 במרץ 2018.

פולברייט - ללימודי תואר שני בארה"ב - מלגות לסטודנטים מצטיינים, בעלי אזרחות ישראלית, המעוניינים להתחיל את לימודיהם לתואר שני באוניברסיטה אמריקאית בשנה"ל 2019/20. על המועמדים להיבחן במבחני TOEFL וכן GRE או GMAT עד המועד האחרון להגשת המועמדות. פרטים נוספים וקישור לטופס המועמדות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקרן. לבירורים ניתן לפנות לרכזת התכנית: סנדי מטר, 03-5172131 שלוחה 204, או בדוא"ל: smattar@fulbright.org.il. מועד אחרון להגשת מועמדות: 1 במרץ 2018.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 02/01/2018