הרשמה לתואר שני

הרשמה לתואר שני

 

 
מועדי ההרשמה
ההרשמה מתקיימת בדרך כלל בחודשים פברואר-מרץ. מידע עדכני ניתן לקבל במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.

רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה
 

 
 
הרשמה באינטרנט
 
הרשמה באינטרנט מאפשרת רישום מהיר ובתעריף מוזל וחוסכת את הצורך לרכוש את ערכת ההרשמה בחנויות הספרים. להרשמה.
 
 
 
באמצעות מעטפת הרשמה
 
ערכת ההרשמה כוללת טפסי הרשמה, שובר לתשלום דמי פנייה וחוברת פרטי מידע לתואר שני לשנה"ל תשע"ד. לאחר רכישת הערכה, על המועמד למלא את טפסי ההרשמה, לשלם את דמי הפנייה בבנק, לצרף את המסמכים הנוספים ולשלוח בדואר לכתובת: ביה"ס ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 52900. כמו כן, ניתן למסור ישירות במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים, בבניין 403, קומת כניסה.
 
הרשמה למחלקה נוספת
מועמד המעוניין להירשם למחלקה נוספת למלא טופס הרשמה למחלקה נוספת, אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט או לקבל במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.
 
מועמד המעוניין להירשם למחלקה שלישית, ימלא טופס הרשמה למחלקה נוספת וישלם דמי פנייה נוספים בסך 204 שקל.
 
את שובר התשלום ניתן לקבל במדור שמ"ע או במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.
 
למידע על רכישה ועלות ערכת ההרשמה
 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון: 19/01/2014