הרקטור קורות חיים

הרקטור קורות חיים

פרופ' מרים פאוסט

רקע אקדמי
פרופ' מרים פאוסט מכהנת כרקטור אוניברסיטת בר-אילן, האישה הראשונה שמונתה לתפקיד זה באוניברסיטה.

פרופ' פאוסט היא פרופסור מן המניין במחלקה לפסיכולוגיה, סיימה את התואר הראשון, בהצטיינות, בהפרעות בתקשורת באוניברסיטת תל-אביב ואת התואר השני והשלישי במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, בהצטיינות יתירה. פרופ' פאוסט היא פסיכולוגית קוגניטיבית וראש המעבדה למוח ושפה במרכז הרב-תחומי לחקר המוח ע"ש גונדה באוניברסיטה. יש לה פרסומים רבים בבמות בינלאומיות,  זכתה במענקי מחקר יוקרתיים רבים והדריכה עד היום מעל 70 סטודנטים לתארים מתקדמים.

פרופיל אקדמי
עבודתה המחקרית של פרופ' פאוסט עוסקת בייצוג המוחי של שפה ומתמקדת ברשתות סמנטיות בלתי שגרתיות ובקשרים שבין מערכות סמנטיות לבין מערכות פונולוגיות. היא משתמשת במגוון טכניקות מחקריות הכוללות שיטות התנהגותיות, הדמיה מוחית  (fMRI, MEG) ומדידות אלקטרופיזיולוגיות (ERP) של פעילות מוחית וחוקרת נבדקים תקינים ונבדקים מקבוצות קליניות שונות בשיתופי פעולה עם מעבדות ומרכזי מחקר באוניברסיטה ומחוץ לה. המעבדה שבראשותה עוסקת כיום בשני פרויקטים מחקריים מרכזיים. האחד מתמקד במנגנונים המוחיים המעורבים ביצירתיות שפתית, כלומר ביכולת של המוח ליצור קשרי משמעות לא שגרתיים בין מושגים רחוקים כדי להבין שפה רב-משמעית ומטפורית (כולל מטפורות חדשות מתוך שירה), וכדי לפתור בעיות תובנה. המחקר מתרחב כיום לזיהוי  מנגנונים מוחיים המעורבים בחשיבה יצירתית גם בתחום שמחוץ לשפה. האחר עוסק בהבדלים השפתיים והמוחיים בין מצליחים ומתקשים בלימוד שפות זרות במיקוד על תהליכי עיבוד פונולוגיים ועל תהליכי שליפת מילים בשפת האם ובשפות זרות.

פרופ' פאוסט היא חברת מרכז המצויינות הלאומי  (I-CORE)במדעים הקוגניטיביים. כמו כן, היא חברת מערכת של כתב העת Brain and Language וערכה לאחרונה שני כרכים של  the Neuropsychology of Language The Handbook of בהזמנה של הוצאת הספרים Wiley-Blackwell. פרופ' פאוסט שימשה כראש המחלקה לפסיכולוגיה במשך חמש שנים, הייתה יועצת הרקטור לקידום נשים במשך שבע שנים ובארבע השנים שלפני מינוייה כרקטור האוניברסיטה, כיהנה  כסגנית הרקטור. 

 

תפקידים אקדמיים וציבוריים עיקריים

באוניברסיטת בר-אילן:

ראש המגמה המחקרית במחלקה לפסיכולוגיה 1999-1995
סגנית ראש המחלקה לפסיכולוגיה 2003-2002
ראש המחלקה לפסיכולוגיה 2010-2005
יועצת הרקטור לקידום נשים באוניברסיטה 2010-2004
חברת הוועד המנהל של המרכז לחקר המח 2013-2005
חברת הוועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי 2008 ואילך
סגנית הרקטור 2010-2014
רקטור האוניברסיטה 2014 ואילך
 

מחוץ לאוניברסיטה:

חברת המועצה הלאומית למחקר ופיתוח 2008-2004

 

תאריך עדכון אחרון: 01/11/2017

\n