Bar-Ilan News

Spokesman office Tel.: 03-531-8121 Fax: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • מימין: ד"ר מרים גז-אביגל, פרופ' רלה קושלבסקי וח"כ אנסטסיה מיכאלי

  ראש חודש לבנות כהעצמה נשית

  Date: 2010-12-08 Hour: 14:02

  הפקולטה למדעי היהדות והמחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן קיימו (ג') את יום העיון: 'ראש חודש של הבנות' בנושא העצמה נשית תרבות ומורשת . הכינוס התקיים במעמד ח"כ אנסטסיה מיכאלי.

  מארגנת הכינוס ד"ר מרים גז אביגל מחברת הספר 'שירת הנביאים – שירת קודש של נשים מהאי ג'רבא שבתוניסיה' הסבירה את הרציונל העומד אחר קיום יום העיון לנשים המכונה 'ראש חודש של הבנות' לדבריה: "מנהג יפה היה בקהילת יהודי תוניסיה המכונה 'ראש חודש לבנות' או 'סעודת הבנות'. יהודי תוניסיה נהגו לציין את ראש חודש טבת, אשר תמיד יחול בנר שישי של חנוכה, ולציינו כראש חודש לבנות. סביר מאוד להניח שיום זה נקשר עם הנשים או הבנות משתי סבות מרכזיות והן האחת: זהו יום ראש חודש, במסורת היהודית, נקשר יום ראש חודש כיום חגן של הנשים והסיבה השנייה: כידוע חג החנוכה נקשר לדמותה של יהודית אשר במסורת היהודית קושרים אותה עם הריגתו של אליפורניס צורר היהודים. ולכן יהודי תוניסיה נהגו ביום זה להרעיף יחס מועדף לנשים למשל: יהודי צפון תוניסיה ציינו את היום הזה על-ידי הגשת מתנות ומגדנות לנשים. בקהילות היהודיות בדרום תוניסיה נהגו כל בנות הרובע להתכנס בבית אחד, לא לפני שההורים פינו את הבית. כל אותו היום הנשים בישלו, אפו ושרו שירות של חול ושירות של קודש שאליהם הצטרפו גם ריקודים. לקראת הערב ישבו כל הבנות לסעודה ובלילה התפזרו כל אחת אל ביתה כשידיה מלאות בדברי מאפה ומתיקה.

  עוד הוסיפה ד"ר גז אביגל כי "כיום כאשר הקהילה מפוזרת בכל קצוות הארץ, לא ניתן לקיים את 'ראש חודש לבנות' כהלכתו, אך הקהילה ממשיכה לציין את היום כ'ראש חודש לבנות'. על כן החלטתי כיו"ר מועצת נשים יוצאות תוניסיה להעלות על נס את ציון היום תוך יציקת תכנים חדשים".

  עוד השתתפו בכינוס: פרופ' רלה קושלבסקי ראש המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר- אילן, ד"ר אסתר שלי נוימן, גב' דפנה חורב, ד"ר תמימה דוידוביץ ועוד.

  ספרה של ד"ר מרים גז אביגל 'שירת הנביאים -שירת הקודש של נשים מהאי מג'רבא שבתוניסיה' עוסק בסוגה ספרותית נדירה, המכונה בערבית יהודית 'ג'נא נביין'. שירה זו נחשבת בעיני נשות הקהילה כבעלת ערך רב, ומושרת באירועים דתיים של נשים. 'שירת הנביאים' היא חלק בלתי נפרד מן ההווי ומאורח החיים היום יומי וחלק מזהותם של נשות האי. הספר מציג בהרחבה את שירת הקודש של נשות ג'רבא על מסורותיה ,חידושיה, תכניה, מקצביה,תבניותיה, לחניה ותויה והוא ללא ספק אחד המפתחות להבנת שירת הנשים בכללותה.