מקראי קודש – מועדי ישראל והאמנות היהודית העכשווית: תערוכה במרכז ליבר וקובץ מאמרים בעריכת דוד שפרבר | אוניברסיטת בר-אילן

חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • מקראי קודש – מועדי ישראל והאמנות היהודית העכשווית: תערוכה במרכז ליבר וקובץ מאמרים בעריכת דוד שפרבר

  תאריך: 2009-09-07 שעה: 12:04

  בימים אלה יצאה לאור חוברת "מקראי קודש" הממשיכה את הסדרה "אותות" ומלווה את התערוכה "מקראי קודש", המוצגת במרכז ליבר לתערוכות באוניברסיטת בר-אילן. התערוכה היא חלק מסדרת תערוכות במרכז ליבר, המציגה רפרודוקציות של יצירות עכשוויות. היצירות המוצגות מדגימות נושאים מרכזיים המעסיקים את היוצרים בשדה ההבעה היהודי באמנות העכשווית.

  בחוברת זו כונסו מאמרים שונים שעניינם התרבות הוויזואלית היהודית-עכשווית, והם מופיעים לפי סדר חודשי השנה והחגים היהודיים. כמה מהם בוחנים נושא אמנותי קלאסי כנושא חתך, אחרים מתייחסים לתערוכה עכשווית הרלבנטית לדיון, ויש העוסקים בחקר הפולקלור או התרבות החזותית. כמה מהכותבים מתייחסים לעבודתם שלהם – אוצר המתאר את הפרוגרמה המדריכה אותו בעבודתו, למשל, או אמנים שונים הכותבים כאן על יצירותיהם. נקודות המבט שמאגד קובץ זה נעות אפוא בין דיסציפלינות שונות ותפיסות פוליטיות ותרבותיות מגוונות.

  כאמור, התערוכות והחוברות מוצגות לפי סדר מעגל השנה, כפי שהיה מקובל בספרי אמנות יהודית קלאסיים ובתצוגות מוזיאליות של יודאיקה. הצגה של אמנות יהודית בסביבה שאינה אמנותית גרידא (ובכלל זה תמת "מעגל השנה") היא מעשה בעייתי. סביבת דיון זו מעקרת לעתים את היצירה מהאוטונומיות שלה, ומשתמשת בה כמסד לעיסוק בנושאים שאין להם דבר עם שדה האמנות העכשווי. כך נותרת היצירה היהודית בתחום הריאליה והתרבות היהודית החומרית – יודאיקה, פולקלור, אומנות (Craft) – ומודרת משיח האמנות ((Fine Art.

  תפיסות פוסט-מודרניות נפוצות מציבות כיום אלטרנטיבה לתפיסת האמנות כדיסציפלינה אוטונומית אותנטית, ומציגות אותה כקונסטרוקציה מבנית. בעקבות זאת מתערבבות הדיסציפלינות: אמנות גבוהה מוצגת כיום לא אחת לצד אומנות בתצוגות אתנוגרפיה, והפער ביניהן מיטשטש. כך הולכת ומתהווה דיסציפלינה מחקרית חדשה, הנעה בין תפיסות הרואות בחקר התרבות הוויזואלית רק הרחבה של הדיסציפלינה המקובלת של תולדות האמנות, ובין תפיסות המתייחסות אליה כאל אנטיתזה למחקר זה. תפיסה זו מקבלת ביטוי מרבי בתצוגות יודאיקה הנערכות סביב תמות כגון מעגל השנה, מעגל החיים או השואה. כפי שכבר העירו במחקר, תפיסה זו טומנת בחובה גם סכנה: התייחסות לאובייקט כמסד וכפרוגרמה לרעיונות אחרים, ללא דיון בו עצמו ובסיפורו, מרוקנת אותו לרוב מתוכנו כיצירת אמנות מובהקת.

  התערוכה והדיון בחוברת זו שומרים אפוא על זיקה לשיח הישן באמצעות הבחירה להציג יצירות סביב תמת מעגל השנה, אך בה בעת נעשה כאן ניסיון לחתור תחת תפיסות תצוגה וכתיבה מסורתית ממין זה, לערבב בין הדיסציפלינות הקשיחות ולהציג גבוה ונמוך בכפיפה אחת.

  רשימת הכותבים (לפי סדר המאמרים בקובץ): דוד שפרבר, ד"ר גדעון עפרת, הדס קרוק וענת שטיין, צחי מזומן, שירה פרידמן, ד"ר גליה בר-אור, ד"ר חיים גרוסמן, מתי שמואלוף, יהודה לוי-אלדמע, רבקה בקלש

  אוצרת התצוגה במרכז ליבר: ענת חן
  מעצבת התצוגה: רינה אפלבוים

   

\n