בר-אילן העניקה תארי פרופסור אמריטוס ל- 9 חוקרים ומרצים באוניברסיטה | אוניברסיטת בר-אילן

חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • משתתפי טקס הענקת תוארי "פרופ' אמריטוס"

  בר-אילן העניקה תארי "פרופסור אמריטוס" ל- 9 חוקרים ומרצים באוניברסיטה

  תאריך: 2009-03-24 שעה: 10:27

  סנט אוניברסיטת בר-אילן העניק אתמול תואר "פרופסור אמריטוס" ל-9 חוקרים ומרצים בעלי שם בתחומם, אשר עיצבו את המעמד האקדמי של האוניברסיטה. כידוע, התואר "פרופסור אמריטוס" מוענק לפרופסורים הפורשים לגמלאות, ואשר שרתו בדרגת "פרופסור מן המניין" לפחות חמש שנים לפני פרישתם.

  פרופ' שמואל ורגון, מהמחלקה לתנ"ך; פרופ' אריאל טואף, המחלקה לתולדות ישראל; פרופ' שלמה יהודה, המחלקה לפסיכולוגיה; פרופ' יגאל כהן, הפקולטה למדעי החיים; פרופ' מיכאל י. כהן, המחלקה להיסטוריה כללית ולימודי א"י וארכיאולוגיה; פרופ' אברהם נודלמן, המחלקה לכימיה; פרופ' עמוס קלונר, המחלקה ללימודי א"י וארכיאורולוגיה; פרופ' יוסף שוורצוולד, המחלקה לפסיכולוגיה; פרופ' אשר שיינברג, הפקולטה למדעי החיים.

  פרופ' משה קוה, נשיא האוניברסיטה, ברך את החוקרים: " 'עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעניים יהיו' – אלו אתם החוקרים הנהנים מרעננות שנובעת מיצירה. אני מאחל לכם בריאות טובה ומודה לכם על תרומתכם לאוניברסיטה ולעם היהודי".

  פרופ' יוסף מניס, רקטור האוניברסיטה, ברך את זוכי האמריטי. "אנו מתבוננים בכם, הפרופסורים אמריטי, ומתפעלים מתרומתכם המתמשכת למערכת ההוראה והמחקר באוניברסיטה. אנו מכירים כל אחד מכם באופן אישי, ויודעים להעריך את הכישורים והמצוינות שהקנו לכם "כתר שם טוב". כל אחד מכם בפני עצמו, וכולכם יחד כקבוצה, מייצגים את הפנים היפות של בר-אילן – כאנשי תורה והגות, חוכמה ומדע, יצירה והעמדת דורות חדשים של תלמידים. זכות גדולה נפלה בחלקכם – לעבוד כל חייכם הבוגרים מתוך אהבה: אהבה לאוניברסיטה שבה הטבעתם חותם בעשייתכם המגוונת, אהבה למקצוע בו התמחיתם, ואהבה לסטודנטים שקנו מכם דעת", אמר פרופ' מניס.

  אמיר בן-דוד, מרכז היחידה לטלויזיה ולמולטימדיה של הפקולטה למדעי החברה ערך, הפיק, ביים וצילם סרטון המציג את תשעת החוקרים בעבודתם באוניברסיטה וייחודם כחוקרים המשלבים תורה ומדע.

  נציג מקבלי התואר, יגאל כהן, אמר "אמריטי הוא הבעה של תודה והערכה של הסינט לידע של חבריו במהלך שנותיו. אנו מודים לבורא עולם שזיכנו, למשפחותינו על ההקרבה מאהבה, לתלמידנו על שיחד איתם זכינו לגלות את צפונות המדע ולמוסד – אוניברסיטת בר אילן – בית חם שזכינו לראותו הולך וגדל במדע ובתורה".
  ד"ר אחיעזר שאקי, יו"ר ארגון הסגל הבכיר, ברך את חבריו 'שילכו מחיל אל חיל'.
   

  בתמונה (מימין לשמאל): פרופ' יגאל כהן, פרופ' שמואל ורגון, פרופ' אשר שיינברג, פרופ' אריאל טואף, הגב' דינה ברניקר, פרופ' שלמה יהודה, פרופ' יוסף שוורצוולד, פרופ' יוסף מניס, פרופ' אברהם נודלמן, פרופ' משה קוה, הרב שלמה שפר ופרופ' עמוס קלונר.

\n