חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • אמו של ד"ר וינר ופרופ' אריה רייך, דיקן הפקולטה למשפטים בהענקת מלגות לסטודנטים מצטיינים

  פרופ' אריה רייך: "חלוקת המלגות ע"י משפחת וינר היא מצבת זיכרון לד"ר וינר ולדברים שבהם האמין"

  תאריך: 2009-02-01 שעה: 10:52

  הפקולטה למשפטים קיימה ערב לזיכרו של ד"ר דיויד וינר במלאת ארבע שנים למותו.
  ד"ר וינר כיהן כסגן הסניגורית הציבורית הראשית, לצד עבודתו כמרצה בסדנא למשפט פלילי בפקולטה למשפטים.

  בעבודתו כסגן הסניגורית הציבורית הראשית, ניסה ד"ר וינר להעניק הגנה משפטית למעוטי יכול ולמעוטי קשרים, שנגרם להם עוול משפטי או עיוות דין.
  בערב לזיכרו השתתפו חברי סגל המחלקה, סטודנטים בסדנא למשפט פלילי, חברים ומכרים רבים.

  פרופ' אריה רייך, דקאן הפקולטה המשפטים, תיאר את הקשר האמיץ ואת תחושת המחויבות של ד"ר וינר ז"ל כלפי הסטודנטים וכלפי עמיתיו, חברי הסגל.
  לדברי פרופ' רייך: "ניתן לתאר את המקום שתפס ד"ר וינר ז"ל בפקולטה באימרה: עשה לך רב, קנה לך חבר. כמרצה שימש ד"ר וינר דמות מופת ומקור להשראה לתלמידיו, נוסף על כך, החברות עימו הייתה חברות אמת והוא "קנה" לו חברים רבים".
  פרופ' רייך הודה למשפחת וינר על היוזמה לחלוקת מלגות לתלמידי הסדנא למשפט פלילי. "חלוקת המלגות ע"י משפחת וינר היא מצבת זיכרון לד"ר וינר ולדברים שבהם האמין", אמר פרופ' רייך.

  ד"ר יעקב חבה, סגן דקאן הפקולטה למשפטים, דן בחשיבות תפקיד הסנגור אצל חז"ל. לדבריו: "על פי חז"ל, עד אינו יכול לשמש דיין מפני החשש שלא יוכל לטעון טענות לזכות הנאשם".
  ד"ר חבה השווה בין החשיבות שייחסו חז"ל לסנגוריה, לחשיבות שייחס לה ד"ר וינר ז"ל.
  "דר וינר ז"ל, היה סנגור באישיותו והסנגוריה הייתה טבועה בדמו", אמר ד"ר חבה.

  בסיומו של הערב חולקו מלגות לסטודנטים מצטיינים, תרומת משפחת וינר. המלגות הוענקו לשלושה סטודנטים מהסדנא למשפט פלילי, בזכות מצויינות בלימודים ומעורבות חברתית. זוהי השנה הרביעית בה מוענקות המלגות על שמו של ד"ר וינר ז"ל.