קהילת בר-אילן ממשיכה להירתם ולהשפיע על רווחת הזולת | אוניברסיטת בר-אילן
Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
  • קהילת בר-אילן ממשיכה להירתם ולהשפיע על רווחת הזולת

    תאריך: 2020-08-25 שעה: 14:19

    לקראת שנת הלימודים תשפ"א, תעניק היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל ז"ל תמיכה במיזמים חברתיים והתנדבותיים באוניברסיטה. בשנה החולפת פעלו פרויקטים חברתיים על אף מגבלות הקורונה והאתגרים שהביאה עמה, והביאו מזור לרבים במגזרים שונים בחברה הישראלית.

    משבר הקורונה והשלכותיו הרבות העלו אף יותר את הצורך בפעילות למען אוכלוסיות רגישות, פגיעות וחלשות בישראל, כגון, קהילות בפריפריה שנפגעו מפערים בשירותי הבריאות הציבורית, קשישים שהבידוד קשה להם, נשים וילדים נפגעי אלימות, אנשים בעלי מוגבלויות ועוד ולפיכך קוראת האוניברסיטה לקהל הסטודנטים, הסגל האקדמי והמנהלי להגיש בקשות לתמיכה במיזמים ולהמשיך להשפיע על רווחת הזולת בחברה בישראל.

    קול קורא.