מחקר חדש מראה: הגיוס לצהל תורם לגמישות בהתמודדות עם קשי הסתגלות, לאופטימיות ולמשמעות בחיים | אוניברסיטת בר-אילן

חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • אריאל עזרא

  אריאל עזרא

  מחקר חדש מראה: הגיוס לצה"ל תורם לגמישות בהתמודדות עם קשי הסתגלות, לאופטימיות ולמשמעות בחיים

  תאריך: 2019-03-20 שעה: 12:35

  מחקר חדש חושף את היתרונות של הגיוס לצבא בישראל. הבולטים שבהם גמישות בהתמודדות עם קשיי הסתגלות, אופטימיות, משמעות בחיים ותמיכה חברתית.

  המעבר לשירות הצבאי נחשב למעבר חיים נורמטיבי בחברה הישראלית. מחקרים קודמים שהתמקדו במעבר הזה הצביעו על הקושי בריחוק מהסביבה התומכת (הורים וחברים), לעומס פיזי ומנטלי, לסיכון אישי, למשמעת נוקשה ולקשיי הסתגלות להיררכיה צבאית. מחקרים אלה התמקדו בהשלכות השליליות במעבר מהאזרחות לצבא וביניהן: קשיי הסתגלות, נשירה מהשירות, משברים נפשיים ואובדנות.

  לראשונה מצביע מחקר חדש על ההשלכות החיוביות של התמודדות עם לחץ. במחקר חדש נמצא כי קיימים הרבה יתרונות רבים להתמודדות עם החיים הצבאיים. המחקר שנערך ע"י הדוקטורנט אריאל עזרא בהנחיית פרופ' אורית טאובמן-בן-ארי מביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן, הראה כיצד מצליחים צעירים לפתח אופטימיות גדולה במעבר לשירות הצבאי. במחקר נחשף כי גמישות בהתמודדות, אופטימיות ומשמעות בחיים יחד עם תמיכה חברתית, מתחזקים בגיוס לשירות הצבאי.

  המחקר נערך בקרב 506 מלשב"ים/ות (306 צעירות ו- 200 צעירים המועמדים/ות לשירות בטחון), המיועדים למסלולי שירות שונים. כחצי שנה לאחר הגיוס מילאו 401 ממשתתפי/ות המחקר שאלונים נוספים, שבחנו את השינוי במשתנים המצביים (תמיכה חברתית והערכה קוגניטיבית), ואת הצמיחה האישית מאז הגיוס לצה"ל.

  מהמחקר עולה כי המעבר לשירות הצבאי עדיין מעורר לחץ ונחשב לאיום יותר מאשר כאתגר. עם זאת, במחקר נחשף כי התמיכה החברתית עלתה משמעותית לאחר הגיוס לצבא, והחיילים דיווחו על צמיחה אישית בעקבות ההתמודדות החדשה. חשיבותו של המחקר תאפשר להבין מה יש להעניק לרשות הצעירים העומדים להתגייס לצה"ל לפני ההתמודדות עם לחץ. לדעת עורך המחקר שיפור ההבנה על המנגנונים שבאים לידי ביטוי בהתמודדות עם דחק צבאי, יוכלו לסייע באיתור מלש"בים/ות הנמצאים/ות בסיכון לחוות קשיי הסתגלות, ובפיתוח תוכניות מניעה אפקטיביות להגברת הסיכוי לצמיחה אישית בהתמודדות עם מעבר חיים זה.