חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • פרופ' אסתר עדי-יפה, ביה

  פרופ' אסתר עדי-יפה, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן

  מחקר חדש: תלמידי גן ויסודי זקוקים להפסקות קצרות יותר מתלמידי תיכון

  תאריך: 2019-03-07 שעה: 10:16

  האם ילדים ומבוגרים צעירים צריכים הפסקות באורך שווה כדי ללמוד בצורה יעילה? במחקר נבדקו מנגנוני גיבוש הזיכרון ללמידת מיומנות מוטורית חדשה, והוא כלל חמישים ילדים בני חמש, העולים לכיתה א' וארבעים מבוגרים. במסגרת המחקר לימדו את הקבוצה לכתוב אות חדשה, ובחנו את הנבדקים לאחר שעתיים או לאחר ארבע שעות מתום הלמידה, וכעבור שבועיים. צוות המחקר בהובלת פרופ' אסתר עדי-יפה הכולל את הסטודנטיות רוני אברהם, נחמה שעיה, ומונה יוליוס.

  תוצאות המחקר היו מפתיעות, וחשפו, בין היתר, כי תלמידי גן ובית הספר זקוקים להפסקות קצרות יותר באופן משמעותי, ביחס למבוגרים, בכדי לשמר את מנגנוני הזיכרון של אותה המיומנות (כתיבת אות חדשה), הם הראו שיפור משמעותי, תוך פרק זמן קצר, ושמרו על כך גם שבועיים לאחר מכן.

  בקרב מבוגרים ותלמידי תיכון, עלה כי הם היו זקוקים להפסקות ארוכות יותר כדי ללמוד בצורה יעילה. תוצאות המחקר הוכיחו כי אצל ילדים תהליכי גיבוש הזיכרון מהירים יותר.

  מחקר קודם הראה כי אצל מבוגרים צעירים ותלמידי תיכון מיומנות שניה שנלמדה בחלון זמן של כ-4 שעות מלמידתה של מיומנות ראשונה, פוגמת בלימוד המיומנות הראשונה. אצל ילדים בכיתה ד' מצאנו שהם עמידים יותר להפרעה ולמידת מיומנות שניה אינה פוגמת בלמידת המיומנות הראשונה גם אם המיומנות השנייה נלמדה רבע שעה לאחר למידת המיומנות הראשונה. דבר זה גרם לנו לשער שמנגנוני גיבוש הזיכרון אצל ילדים צעירים מהירים יותר מאשר אצל מבוגרים.

  ממצאי המחקר הנוכחי הראו כי אצל ילדים, אבל לא במבוגרים, היה שיפור משמעותי בביצוע המיומנות (כתיבת האות) כמה שעות לאחר למידתה. השיפור המוקדם שהושג בקבוצת הילדים נשמר שבועיים לאחר מכן. אצל מבוגרים השיפור נמצא רק בבדיקה שהתקיימה שבועיים לאחר הניסוי. כלומר, אצל ילדים תהליכי גיבוש הזיכרון מהירים יותר, והם זקוקים להפסקות קצרות יותר בלמידה (של כשעה) בין לימוד שתי מיומנויות מוטוריות שיש להן בסיס משותף. לעומת זאת, אצל תלמידי תיכון וסטודנטים, יש צורך בהפסקות ארוכות יותר (של מספר שעות) כדי להגיע לגיבוש הזיכרון עבור מיומנות שנלמדה. רק הפסקה כזו תבטיח שמיומנות חדשה שנלמדה לא תפריע ללמידת המיומנות הראשונה. כך לדוגמא, יש לוודא הפסקה ארוכה מספיק בין למידת ותרגול כתיבת אותיות בעברית/באנגלית/מספרים בחשבון. אצל תלמידי תיכון כדאי להפריד, למשל, בין לימוד ותרגול פרוצדורות פתרון בעיות במתמטיקה ובפיזיקה.