חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • פרופ' רלה קושלבסקי, המחלקה לספרות עמ

  פרופ' רלה קושלבסקי, המחלקה לספרות עמ"י, אוניברסיטת בר-אילן

  ספר חדש של פרופ' רלה קושלבסקי Tales in Context: Sefer ha-ma'asim in Medieval Northern France, ראה אור במהדורה ביקורתית בשפה העברית והאנגלית

  תאריך: 2018-05-13 שעה: 7:27

  ספר חדש של פרופ' רלה קושלבסקי מהמחלקה לספרות עם ישראל Tales in Context: Sefer ha-ma'asim in Medieval Northern France (ספר המעשים –סיפורים בהקשריהם בצפון צרפת בימי הביניים), ראה אור לראשונה בימים אלו במהדורה ביקורתית בשפה העברית והאנגלית, בהוצאת Wayne State U. P.

  'ספר המעשים' הינו כינוי לקובץ גדול ומרהיב המונה 69 סיפורים ונחשב לקובץ הסיפורים העברי הקדום ביותר באירופה המערבית בימי הביניים.

  המהדורה הביקורתית החדשה מלווה בדיון נרחב ופורה הנוטע את הסיפורים בהקשריהם הספרותיים והתרבותיים בתקופתם. ממצא בולט וחשוב של פרופ' קושלבסקי הינו  שהחברה היהודית נטלה חלק בפריחה הספרותית הגדולה שהתרחשה ב'מאה השתים עשרה הארוכה', זו שנמשכה גם אל תוך המאה השלוש עשרה. פרופ' קושלבסקי מסיקה ש'ספר המעשים' הוא ביטוי יהודי לתהליך המכונה 'הרנסנס של ימי הביניים', שהתחיל בצפון צרפת וסחף את אירופה המערבית כולה. לדבריה : "לאורך 'ספר המעשים' קיימות  אסטרטגיות סיפור שבאמצעותם סיפורים מוכרים ממקורות יהודיים קודמים וגם סיפורים חדשים המתכתבים עם רומנסות צרפתיות ואגדות קדושים נוצריות, הפכו ביד המעתיק לטקסטים המייצגים שיח ספרותי ותרבותי אופייני לימי הביניים אשר מותאם לערכי החברה היהודית".

  ממחקרה של פרופ' קושלבסקי עולה שהחברה היהודית בצפון צרפת הכירה יצירות צרפתיות שסופרו בעל פה ובכתב בסביבתם, כרומנסות של הסופר הפופולרי קרטייה דה-טרואה בן המאה השתים עשרה. זאת, במקביל להיכרות המעתיק עם מקורות יהודיים מן העבר ובני תקופתם בימי הביניים. מגמות עיבוד אלו הובילו לשילוב מרתק של סיפורים בעלי מטען הלקוח ממקורות יהודיים וממקורות לא-יהודיים, הבאים לידי ביטוי בתצורה מסונתזת וייחודית כפי שהם כתובים למעשה ב'ספר המעשים'.

  הסוגיות הנוספות הנבחנות בספרה של פרופ' קושלבסקי הינן: זמנו ומקומו של ספר המעשים, דימוי המעתיק בחברה היהודית בימי הביניים, דימויי נשים, ביטויים של אוראליות ושל אוריינות בספר המעשים, מגמות של הנאה ובידור לעומת מוסר השכל, המושג 'ספר פתוח', היברידיות וסגנון תמציתי כעקרונות אסתטיים ועוד.

  לספר מצורפים נספחים דוגמת טבלה המסווגת את הסיפורים על פי מפתחות סיפור המקובלים בחקר הפולקלור ובנוסף מצורף צילום פקסימיליה מהודר של הקובץ כולו .

  באחרית הדבר לספר סוקרת ההיסטוריונית פרופ' אלישבע באומגרטן, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית, את הרקע ההיסטורי-חברתי של 'ספר המעשים', ודנה בתרומתו לחקר חיי היום-יום של היהודים בימי הביניים. 

  פרופ' רלה קושלבסקי הינה פרופ' מן המניין – המלמדת במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן. מאמריה הרבים בישראל ובבמות בינלאומיות עוסקים בסיפור העברי בימי הביניים ובסיפור האגדה של חז"ל. מבין ספריה הקודמים: Moses and the Angel of Death בסדרת Studies in Themes and Motifs in Literature  בהוצאת Peter Lang וספרה 'סיגופים ופיתויים: הסיפור העברי באשכנז', אשר ראה אור בהוצאת מאגנס.