ארבעה חוקרים מבר-אילן נבחרו לפורום הצעירים באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים | אוניברסיטת בר-אילן

חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
  • ארבעה חוקרים מבר-אילן נבחרו ל"פורום הצעירים" באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

    תאריך: 2017-09-28 שעה: 11:58

    האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הודיעה על צירופם של ארבעה חוקרים מבר-אילן ל"פורום הצעירים" של האקדמיה. ד"ר עומרי קורן מהפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת בר-אילן בגליל, ד"ר אייל הנדל מהפקולטה למדעי החיים וד"ר גור יערי מהפקולטה להנדסה נבחרו לפורום צעירים במדעי הטבע. לצדם, נבחר ד"ר דותן ארד מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו לפורום צעירים במדעי הרוח והחברה.

    רקטור האוניברסיטה, פרופ' מרים פאוסט בירכה את חברי הסגל מבר-אילן שנבחרו ואמרה כי חוקרים אלה יתרמו מכישוריהם לפעילות הפורומים בנושאים שעל הפרק ובעיקר למינוף תחום מדעי הטבע ומדעי הרוח והחברה בארץ.

    האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים יזמה את הקמת פורום צעירים במטרה להקים קבוצת חשיבה של חוקרים מצטיינים המנהלים דיונים אקדמיים שבהם כל חוקר תורם את זווית הראייה הייחודית שלו. בכל שנה נבחרת קבוצת חוקרים מצטיינים לפעילות של שנה או שנתיים.