עבודת המחקר לדוקטורט של נועם קוריאט, מבית הספר למנהל-עסקים, זכתה בפרס הצטיינות של האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה | אוניברסיטת בר-אילן

חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • נועם קוריאט

  נועם קוריאט

  עבודת המחקר לדוקטורט של נועם קוריאט, מבית הספר למנהל-עסקים, זכתה בפרס הצטיינות של האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

  תאריך: 2016-09-22 שעה: 12:05

  עבודת המחקר לדוקטורט  של נועם קוריאט, מבית הספר למנהל-עסקים באוניברסיטת בר-אילן, זכתה בפרס הצטיינות של האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה. עבודת המחקר עוסקת בנושא "השפעת חוזה ההעסקה של עובדי IT על שיתוף ידע, כפי שמשתקף מדיווח עצמי ומעקבות אלקטרוניים", ונעשתה בהנחייתו של פרופ' רועי גלברד מביה"ס למנהל-עסקים. הפרס הוענק לקוריאט במסגרת הכנס הבינלאומי של האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה, "עולם העבודה של מחר, עבודה וחברה, משרות הוגנות לכל", בשיתוף ארגון העבודה הבינלאומי ILO, קרן פרידריך אברט, משרד הכלכלה, ההסתדרות הכללית, והתאחדות התעשיינים.

  לדברי פרופ' גלברד: "הכנס, עוסק במשרות הוגנות לכל ובצדק תעסוקתי, לעבודתו של נועם תרומה מהותית, הן בפן התיאורטי והן בהשלכות החברתיות והמוסדיות של הדברים".

  המחקר מתמקד בתופעת מיקור החוץ של עובדי מיחשוב בישראל, שהיא בהיקף גדול לאין ערוך המקובל בעולם. הטיעונים בעד מיקור חוץ מתייחסים לשלושה היבטים עקרוניים: 1. היבט גמישות המעסיק בהיקף העובדים המועסקים, 2. היבט עלות ההעסקה של העובדים, 3. היבט התרומה המקצועית של העובדים כפי שמתבטא בנכונותם לחלוק ידע. המחקר עוסק בעיקר בהיבט התרומה המקצועית כפי שמתבטא בנכונות לחלוק ידע. יחד עם זאת, מחקר מקדים, שנעשה ע"י קוריאט וגלברד, בחן הן את היבט גמישות ההעסקה  והן את ההיבט הכלכלי.

  בהיבט גמישות התעסוקה נמצא שמשך ההעסקה של עובדי מיקור החוץ בתחום המחשוב הוא ארוך ביותר ולמעשה מדובר בעובדים שמלווים את הארגון לאורך שנים רבות, ולא בעובדים שמועסקים בפרויקט נקודתי שקצוב בזמן כלשהו. בהיבט הכלכלי נמצא שעלות העסקתם של עובדי מיקור החוץ גבוהה מזו של עובדים פנימיים, אך עודף העלות ברובה אינה מגיעה לידי העובד, כי אם אל החברה הקבלנית שדרכה הוא מועסק. לאור עובדות אלו אנו מציעים לארגונים להעסיק את עובדי מיקור החוץ ה"קבועים" כעובדים – אסטרטגיה שגם העובד וגם הארגון צפויים להרוויח ממנה. הדברים פורסמו כפרק בספר. כותרת הפרק היא:    Insourcing of IT Workers: A Win-Win Strategy.

  בהמשך לכך, עבודת המחקר אף בחנה את התרומה המקצועית של העובדים כפי שהדבר מתבטא בנכונותם לחלוק ידע. ראוי לציין שנכונות עובדים לחלוק ידע היא עניין מהותי ביותר בתחום המיחשוב, בו אופי העבודה הוא צוותי ומבוסס על תקשורת ושיתוף רב הן בקרב חברי הצוות והן בין הצוותים השונים.  נכונות העובדים לחלוק ידע נבחנה בשני אופנים שונים.  פעם אחת הדבר נבחן לאור דיווחים עצמיים של העובדים באמצעות סקר שהועבר להם. ופעם שנייה הדבר נבחן על בסיס ניתוח העקבות האלקטרוניים במערכת שיתוף המותקנת ברשת של ארגון המעסיק עובדי מיחשוב רבים. בשני אופני הבחינה הנ"ל נמצא שנכונותם של העובדים החיצוניים לחלוק ידע פחותה מזו של העובדים הפנימיים.

  נכונות עובדים לחלוק ידע היא, כאמור, עניין קריטי בתחום המיחשוב. העדות לפער בין הנכונות שנמצאה בקרב עובדים פנימיים לבין זו שנמצאה בקרב עובדים חיצוניים, מצטרפת לשני ההיבטים שנבחנו קודם לכן, הגמישות התעסוקתית וההיבט הכלכלי (עלות ההעסקה), ויוצרת תמונה ברורה אודות החסרונות של תופעת מיקור החוץ.  אין לנו ספק שהאסטרטגיה הנכונה לארגונים היא הפיכת עובדי מיקור החוץ ה"קבועים" לעובדים פנימיים.  אסטרטגיה ממנה כולם צפויים להרוויח, ובכלל זה שוק העבודה והחברה בכלל   -  Insourcing of IT Workers: A Win-Win Strategy.