לראשונה - יום הפאי היהודי צוין במחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר-אילן | אוניברסיטת בר-אילן

חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • לראשונה - "יום הפאי היהודי" צוין במחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר-אילן

  תאריך: 2016-06-27 שעה: 9:06

  בשבוע שעבר חגגו כל חברי הסגל ותלמידי המחקר של המחלקה למתמטיקה בפעם הראשונה מעולם את יום הפאי היהודי. החגיגה לוותה באופן סמלי באכילת עוגת פאי ובהסברים של המרצים ובראשם פרופ' עלי מרצבך וד"ר אריה בראדסקי מהמחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר-אילן על אודות התכונות המיוחדות אשר חלקן עדיין לא פתורות של המספר המסתורי והמיוחד פאי הלא הוא 3.14159.

  במתמטיקה:האות פאי (pi) מייצגת את היחס הקבוע בין היקף מעגל לקוטרו: מתברר שיחס זה הינו קבוע, ולא משנה מה גודלו של המעגל. מספר זה שווה בקירוב 3.14159

  פרופ' מרצבך הסביר את 'יום הפאי'. "נהוג בעולם לחגוג את יום פאי בתאריך 14 במרץ, כי לפי צורת כתיבת התאריך הלועזי, תאריך זה נכתב 3.14 וזהו תחילת המספר פאי. חשבו אז לחגוג לפי הלוח העברי, בתאריך י"ד בסיון כלומר ב- 14 לחודש השלישי. ואם רוצים להדר, אז כדאי לחגוג בשעה 1:59, כי זה המשך הספרות בפיתוח של פאי: 3.14159".
   
   עוד הוסיף פרופ' מרצבך "שהקדמונים הכירו כבר את המספר הזה, אבל לא ידעו לחשב אותו עם ספרות רבות.
  "היום יודעים לחשב כ- 40 אלף מיליארדי הספרות הראשונות של פאי, וזה לא נגמר כי הוכח מתמטית לפני כ- 200 שנה שהפיתוח של פיא אינסופי ולא מחזורי. כלומר מספר פאי הוא מספר אי-רציונאלי".

  מתברר שכבר הרמב"ם עמד על ייחודיותו של הפאי. פרופ' מרצבך מצטט מהרמב"ם בפירושו למשניות במסכת עירובין (פרק א משנה ה), על ערכו של המספר פאי:
  "צריך אתה לדעת שיחס קוטר העיגול להיקפו בלתי ידוע, ואי אפשר לדבר עליו לעולם בדיוק, ואין זה חסרון ידיעה מצדנו כמו שחושבים הסכלים, אלא שדבר זה מצד טבעו בלתי נודע ואין במציאותו שייוודע. אבל אפשר לשערו בקירוב".

  מדברים אלה עולה שהרמב"ם ידע או לפחות הרגיש כי המספר פאי הוא מספר אי-רציונאלי  (עובדה זו מעניינת במיוחד כיוון שהרמב"ם כתב את זה לפני כ- 800 שנה, כלומר 600 שנה לפני שהדבר הוכח מתמטית!)
  לספרות שבפיתוח פאי יש תכונות ומבנים מעניינים ביותר, למשל עד היום אין אנו יודעים אם כל מחרוזת סופית של מספרים נמצאת באיזה שהוא מקום בפיתוח של פאי" אומר פרופ' מרצבך.