ממשל תאגידי בישראל ובעולם - כינוס בבר-אילן 16.6.2011 | אוניברסיטת בר-אילן
Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • פרופ' בני לאוטרבך, ראש בית הספר למינהל עסקים

  ממשל תאגידי בישראל ובעולם - כינוס בבר-אילן 16.6.2011

  תאריך: 2011-06-09 שעה: 12:58

  כיצד בונים מדד לאיכות הממשל התאגידי, ואלו חברות עסקיות ציבוריות מתנהגות בהגינות עם המשקיע הקטן מן הציבור?

  שכר מנהלים בכירים בישראל - האם הוא מוגזם? האם הוא קשור לביצועי החברות? ארגון השליטה בחברה. האם יש הבדלים בין חברות שהשליטה בהן מבוזרת לעומת חברות שבשליטת משפחה או מס' מצטמצם של שותפים עסקיים? מהו מבנה הניהול הבכיר בחברה ותהליכי מינוי מנהלים בכירים בישראל? הקמתם של צוותי הנהלה בכירים (top management teams) - מהי השפעתם על ביצועי הפירמה?
  מהו הערך של האחריות החברתית לתאגיד? מהי השפעת החקיקה ותקנות רגולטוריות על איכות הממשל התאגידי?

  נושאים אלו ואחרים ידונו בכינוס הראשון של "מגמות וחידושים בממשל תאגידי בישראל ובעולם", שיתקיים ביום חמישי הבא, 16 ביוני 2011, בבנין ננו-טכנולוגיה, אולם C50. הכינוס יחנוך הקמתה של קתדרה חדשה ל"ממשל תאגידי בישראל ע"ש משפחת ריימונד אקרמן" בבית הספר למנהל-עסקים, בראשותו של פרופ' בני לאוטרבך.

  פרופ' בני לאוטרבך, ראש ביה"ס למנהל עסקים וראש הקתדרה, מסביר: "ממשל תאגידי הוא שם תואר לקשת רחבה של נושאים המתמקדים באופן ומבנה השליטה בחברות העסקיות, הניהול הבכיר בהן, ויחסיהם של אלו (בעלי השליטה והמנהלים הבכירים) עם הציבור הרחב.
  שערוריות הניהול בתאגידי ענק בארה"ב (כגון אנרון ו-וורלדקום) בתחילת שנות ה-2000, במסגרתן המנהלים הבכירים הונו את ציבור המשקיעים ה"פשוט" במניות, הובילו לעניין ציבורי נרחב בנושא, לחקיקה חשובה בארה"ב (חוק סרבנס-אוקסלי - SOX), ולהתעוררות ופריחת המחקר האקדמאי בנושא. גם בישראל, בעקבות המלצות ועדת גושן וועדת חמדני, אומצו אלמנטים מתוך חקיקת SOX, וקיים עניין ציבורי מובהק בהגנה על המשקיעים הקטנים בחברות הציבוריות מפני ניצול על ידי בעלי החברה ומנהליה. אך, המחקר בנושא בישראל עדין בחיתוליו. לפיכך, הקתדרה תתמקד בתנאים הייחודיים של חברות בישראל, תדון ותלבן את הבעיות הייחודיות לישראל, תוך העלאת פתרונות תיאורטיים ומעשיים לשיפור הממשל התאגידי בתנאי הכלכלה המקומית, נראית ככורח המציאות.

  בנוסף, ממשל תאגידי הוא נושא הנכרך לעיתים קרובות עם נושא האחריות החברתית של תאגידים, דהיינו עם נושא ההתנהגות של החברה העסקית כלפי סביבתה הרחבה יותר. האם החברה הוגנת כלפי עובדיה, לקוחותיה, הספקים שלה, הקהילה האנושית שבסביבתה, והסביבה (ENVIRONMENT) באופן כללי? הספרות בנושא רואה בתאגידים ובחברות העסקיות "אזרחים" ודורשת התנהגות אזרחית נאותה מהן".

  מצ"ב תכנית הכינוס.