חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • הרב פרופ' אהרן שאר-ישוב, המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן

  כינוס לכבודו של הרב פרופ' אהרן שאר-ישוב לרגל הגיעו לגיל שבעים: "הגות יהודית מודרנית בגרמניה"

  תאריך: 2010-06-02 שעה: 15:07

  כינוס לכבודו של הרב פרופ' אהרן שאר-ישוב לרגל הגיעו לגיל שבעים: "הגות יהודית מודרנית בגרמניה", ייערך ביום שני, כ"ה בסיוון תש"ע, 7.6.2010, באולם הכנסים, בניין יעקובוביץ.

  סיפור חייו של הרב פרופ' אהרן שאר ישוב יוצא דופן והוא גולל אותו בספר אוטוביוגרפי. הוא נולד כנוצרי בגרמניה של מלחמת העולם השנייה ובחר ביהדות. כצעיר ערך מסע רוחני בין המורים הגדולים של היהדות במאה העשרים בישראל ובארצות הברית. כיהן כרב של הטכניון, והמשיך במחקריו בפילוסופיה ובתיאולוגיה של העת החדשה.

  עיקר חידושיו המחקריים של הרב פרופ' שאר-ישוב נוגעים למחשבה היהודית בגרמניה של המאה התשע עשרה, ובעיקר בהגותו של שטיינהיים ובמשמעותה להתחדשות היהדות ומחויבותה לרעיון ההתגלות. שטיינהיים היה זה שזכה לכינוי המכבד "פילון של המאה התשע עשרה".

  הכנס לכבוד הרב פרופ' שאר ישוב יתמקד בנושא של המחשבה היהודית בגרמניה בעת החדשה, נושא שהוא רב חשיבות בהקשר של המחשבה היהודית והתחדשות המחשבה היהודית בעת הזאת. נושא זה הוא גם בעל חשיבות בהקשר של הפילוסופיה הכללית בעת החדשה.

  מן הצד המחקרי של הכנס ישתתפו בו החוקרים החשובים בארץ ובבר-אילן העוסקים במחשבה היהודית בעת החדשה,בהם פרופ' יהוידע עמיר, פרופ' אפרים מאיר ופרופ' שמואל פיינר. פרופ' פיינר יקדיש את הרצאתו לנושא "חרדה ופסימיות אצל משה מנדלסון". הדיונים משמעותיים להגות, אך גם להיסטוריה היהודית בעת החדשה ולחיי הרוח של העם היהודי בעת הזאת.
  בד בבד עם זה, הכנס מוקדש גם לדמותו של הרב פרופ' שאר ישוב כמורה, ותלמידיו באוניברסיטה יצטרפו לדיקן ולראשי האוניברסיטה בברכות לכבודו של האיש ומפעלו.
   
  מצ"ב תכנית הכנס.