השתתפות בפרויקט חונכות משמעותי תמורת מלגה או פטור מקורס כללי | אוניברסיטת בר-אילן
Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
  • השתתפות בפרויקט חונכות משמעותי תמורת מלגה או פטור מקורס כללי

    תאריך: 2020-10-18 שעה: 8:51    "מדור תמיכה והנגשה לסטודנט" מחפש סטודנטים/ות לחונכות לימודית ותמלול הרצאות, במטרה לקדם סטודנטים ולהעניק להם כלים להמשך לימודיהם. ההשתתפות בפרויקט תמורת מלגה או פטור מקורס כללי.


    לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור תמיכה והנגשה לסטודנט בטלפון: 03-5318491 או במייל negishut.student@biu.ac.il


    טופס הרשמה לחונכות.