הרשמה ללמידה בספריות בשנת הלימודים תשפא | אוניברסיטת בר-אילן
Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
  • הרשמה ללמידה בספריות בשנת הלימודים תשפ"א

    תאריך: 2020-09-23 שעה: 16:44    הודעה לסטודנטים לקראת פתיחת שנה"ל האקדמית תשפ"א:
    יש להירשם מראש למרחבי הלמידה בספריות. הגעה ללא רישום תהיה על בסיס מקום פנוי בכניסה לספריה.


    הנחיות לכניסה והזמנת תור לספריות