שירותים למתעניינים וסטודנטים גם בזום | אוניברסיטת בר-אילן
Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
  • שירותים למתעניינים וסטודנטים גם בזום

    תאריך: 2020-08-09 שעה: 9:38    דלת פתוחה: יחידות המנהל והאקדמיה באוניברסיטת בר-אילן זמינות לשירותכם גם בזום. 

    השירות ניתן בימים א', ג', ה' בשעות 12:00-10:00.

    לפרטים ולקישורים לזום ולאתרי היחידות