הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • תכנית הידברות מזמינה את הסטודנטים להשתתף באחת ממגוון קבוצות ייחודיות ורב-תרבותיות המשלבות לימוד ושיח דינמי בין סטודנטים. השתתפות בתכנית מקנה פטור מקורס יסוד ביהדות או מקורס כללי

  תאריך: 2019-08-27 שעה: 8:07  תכנית הידברות מזמינה את הסטודנטים להשתתף באחת ממגוון קבוצות ייחודיות ורב-תרבותיות המשלבות לימוד ושיח דינמי בין סטודנטים. ההשתתפות בתכנית מקנה פטור מקורס יסוד ביהדות או מקורס כללי.


   


  לפרטים ולהרשמה לסמסטר א'  


  ובטלפון: 03-5318978