הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
  • תכנית הידברות מזמינה אותך להשתתף באחת ממגוון קבוצות ייחודיות ורב -תרבותיות המשלבות לימוד ושיח דינאמי בין סטודנטים ולקבל פטור מקורס יסוד ביהדות או מקורס כללי

    תאריך: 2019-01-24 שעה: 11:43    תכנית הידברות מזמינה אותך להשתתף באחת ממגוון קבוצות ייחודיות ורב -תרבותיות המשלבות לימוד ושיח דינאמי בין סטודנטים ולקבל פטור מקורס יסוד ביהדות או מקורס כללי.


    ההרשמה לסמסטר ב' תשע"ט החלה.