הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • אוניברסיטת בר-אילן תעניק פטור מקורס לתואר הראשון לסטודנטים המשרתים במילואים ולסטודנטים המתנדבים בקהילה

  תאריך: 2018-11-22 שעה: 14:21  הנהלת אוניברסיטת בר-אילן החליטה להעניק פטור מקורס לסטודנטים אשר במהלך הלימודים לתואר ראשון שירתו במילואים או התנדבו לפעילות חברתית וקהילתית, וזאת בעקבות יוזמת חקיקה ברוח זו שעבר לאחרונה בכנסת.


  ההסדר גובש לאחר התייעצות עם אגודת הסטודנטים ובתיאום איתם. לפי ההסדר החדש, יינתן הפטור בגין שירות מילואים לסטודנטים לתואר ראשון אשר שירתו במהלך שנת לימודים אקדמית אחת שירות מילואים בהיקף של 14 יום או יותר, מתוכם לפחות 5 ימים רצופים, או שירות של 25 יום או יותר גם שלא ברצף. במקרים אלו הסטודנטים יהיו זכאים ל-2 נקודות זכות סמסטריאליות שיתורגמו לפטור מקורס כללי. סטודנטים שאינם מחויבים בלימוד קורסים כללים- יקבלו פטור מקורסי יסוד ביהדות, או לחלופין אם אינם מחויבים בקורס כזה, לפטור מקורס אחר שייקבע על-ידי המחלקה שבה הם לומדים. הפטור יינתן לחילופין גם לסטודנט אשר במהלך שנת לימודים אחת עסק בפעילות חברתית וקהילתית אשר אושרה על-ידי היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטה בהיקף של 40 שעות לפחות.


  הפטור מקורס לסטודנטים יינתן פעם אחת בלבד במהלך לימודי התואר הראשון או בגין שירות מילואים או בגין התנדבות בקהילה.


  ההסדר שהיה קיים עד כה בנוגע להתנדבות בקהילה בהיקף של 60 שעות לפחות בעמותות שאושרו על-ידי היחידה למעורבות חברתית, ימשיך להתקיים גם בשנת הלימודים הנוכחית, והסדר זה יקנה לסטודנט זיכוי מקורס כללי שנתי ולפי התנאים שהיו מקובלים עד כה.


  פרופ' אריה רייך, דיקאן הסטודנטים אמר: "אוניברסיטת בר-אילן, כאוניברסיטה יהודית וציונית, גאה בסטודנטים שלה אשר משרתים בהגנת העם והארץ, וגם באלה מהם שתורמים מזמנם למען החברה והקהילה בישראל. לכן היא החליטה ללכת לקראתם ולסייע להם באמצעות נקודות זיכוי לתואר. ההסדר שגובש בבר-אילן הינו נדיב ומתחשב בתלמידינו המשרתים, והוא בא בנוסף לסיוע והתאמות שאנו מעניקים למשרתי המילואים שנעדרו בתקופת הלימודים או הבחינות, ולבני זוגם."