הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • מבחן פטור בהבעה עברית – מועד מרץ 2019

  תאריך: 2018-11-20 שעה: 9:22  היחידה להבעה אקדמית ואולפן מקיימת בחינות פטור משני סוגים: עברית כשפה ראשונה לבעלי בגרות ישראלית, ועברית כשפה שנייה לתלמידי חו"ל ולמגזר הערבי.
  מועד הבחינות: יום ראשון, י"ז באדר ב' תשע"ט 24.3.2019 בשעה 9.00. משך הבחינה שעתיים.

  תשלום ורישום במזכירות היחידה להבעה אקדמית ואולפן החל מיום ראשון, כ"ח בשבט תשע"ט, 3.2.2019 באמצעות ערכת הרשמה הכוללת דפי הדרכה ושובר תשלום ע"ס 120 שקלים, עד יום חמישי, ז' באדר ב' תשע"ט, 14.03.2019. את הטפסים ניתן להגיש במייל habaa.unit@biu.ac.il, באופן אישי, בפקס: 03-7384169 או בדואר לכתובת היחידה להבעה עברית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

  יש להקפיד על ציון ברור של שם הנבחן ומספר תעודת הזהות על גבי הספחים.
  הציונים יתפרסמו כשבועיים לאחר המבחן ב"מידע אישי לסטודנט" באתר האוניברסיטה (אינ-בר), ולא יימסרו בטלפון.


  המועד הבא:


  מועד יולי 2019, יתקיים אי"ה, בכ"א בתמוז תשע"ט 24.7.19 בשעה 9.00.