הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • הודעה לסטודנטים: נהלים בהגשת עבודות

  תאריך: 2018-10-28 שעה: 13:02   


  בס"ד, ‏‏‏ט"ו חשון תשע"ט
  24 אוקטובר 2018


  סטודנטים יקרים,


  אוניברסיטת בר-אילן מברכת אתכם עם פתיחתה של שנת הלימודים תשע"ט.


  האוניברסיטה מקפידה על ערכים של יושרה, אמינות אקדמית וטוהר העבודות, ורואה בהם ערכים מרכזיים לקיומה של חברה מתוקנת.


  יש להקפיד על מקוריות העבודות המוגשות ועל ביצוע עצמאי שלהן. במקרה של ציטוט ממקורות אחרים, יש לפעול על פי המפורט בקישור שלהלן.


  אין להגיש עבודה מועתקת, אפילו בחלקה, ממקור אחר, כולל מהאינטרנט. אין להגיש עבודות קנויות או עבודות שנכתבו בעבורכם על ידי גורם שלישי, ואסור לקנות או למכור עבודות.


  על מנת לחזק את הערכים הללו, ובכדי לכוון אתכם בכתיבת עבודות מקוריות ברמה אקדמית גבוהה, תוך עמידה בכל כללי האתיקה, בכוונתנו להפעיל בהמשך השנה תוכנה ממוחשבת לזיהוי קטעים או עבודות שאינן מקוריות.


  לתשומת לבכם- לאחר הפעלת התוכנה, כל מטלה שתוגש תיבדק אוטומטית.


  הודעה נוספת תשלח אליכם עם הפעלת התוכנה.


  ככלל, עבירות משמעת נדונות בוועדת המשמעת של האוניברסיטה, שתפקידה לדון בתלונות כנגד סטודנטים שעברו עברות משמעת. ועדת המשמעת פועלת על פי תקנון הנמצא בקישור דלהלן.


  כמפורט בתקנון, אם הגיעה הוועדה בדיוניה למסקנה שאכן נעברה עבירת משמעת, היא מוסמכת להטיל על הסטודנט המורשע עונשים שונים, עד כדי הרחקה מהאוניברסיטה. ניתן להתרשם מהחלטות הוועדה בשנה החולפת בקישור דלהלן.


  אנא עשו כל מאמץ לנהוג על פי כללי האתיקה והמשמעת.


  השמירה על כבודכם ועל כבוד זולתכם היא חובתכם ובאחריותכם!


   


  בהצלחה בלימודים,


  ד"ר רחל לוי-דרומר                              פרופ' רמי דון                            ליאת ברוק-גונן


  המזכיר האקדמי                                   יו"ר ועדת משמעת                    מרכזת ועדת משמעת