הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • הודעה מטעם ועדת מלגות על מגוון מלגות לסטודנטים בכל התארים

  תאריך: 2018-10-11 שעה: 14:40  מלגה המיועדת לסטודנטים הזקוקים למלגה והם בעלי אזרחות צרפתית, קנדית או פיליפינית, הלומדים בשנה"ל תשע"ט וילמדו גם בשנה"ל תש"פ.


  מלגות לתארים מתקדמים: סטודנטים לתארים מתקדמים זכאים להגיש בקשה למלגה, למעט מדעי החיים, מדעים מדויקים ורפואה, המטופלים במסגרת הפקולטה הרלוונטית.


  מלגות לסטודנטים תושבי רמת גן: מלגות לסטודנטים לתארים ראשון ושני, תושבי רמת-גן, הלומדים בקמפוס רמת גן בלבד בשנת הלימודים תשע"ט.


  פרטים על המלגות.