הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • מבחן פטור בהבעה עברית – מועד נובמבר 2018

  תאריך: 2018-08-13 שעה: 9:15  היחידה להבעה אקדמית ואולפן מקיימת בחינות פטור משני סוגים: עברית כשפה ראשונה לבעלי בגרות ישראלית, ועברית כשפה שנייה לתלמידי חו"ל ולמגזר הערבי.
  מועד הבחינות: יום חמישי, כ"ג בחשוןן תשע"ט, 1 בנובמבר 2018 בשעה 9:00. משך הבחינה שעתיים.

  תשלום ורישום במזכירות היחידה להבעה אקדמית ואולפן החל מיום ראשון, כ"ב באלול תשע"ח, 2 בספטמבר 2018 באמצעות ערכת הרשמה הכוללת דפי הדרכה ושובר תשלום ע"ס 120 שקלים, עד יום חמישי, ט' בחשוון תשע"ט, 18 באוקטובר 2018. את הטפסים ניתן להגיש במייל habaa.unit@biu.ac.il, באופן אישי, בפקס: 03-7384169 או בדואר לכתובת היחידה להבעה עברית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

  יש להקפיד על ציון ברור של שם הנבחן ומספר תעודת הזהות על גבי הספחים.
  הציונים יתפרסמו כשבועיים לאחר המבחן ב"מידע אישי לסטודנט" באתר האוניברסיטה (אינ-בר), ולא יימסרו בטלפון.


  מועדי המבחן הבאים:
  מועד מרץ 2019, יתקיים בי"ז באדר ב' תשע"ט 24.3.19 בשעה 9.00. 
  מועד יולי 2019, יתקיים בכ"א בתמוז תשע"ט 24.7.19 בשעה 9.00.