הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • קול קורא למלגה לסטודנטים יוצאי אירן

  תאריך: 2018-07-08 שעה: 14:05  קרן המלגות של הפדרציה היהודית-אירנית בניו יורק תשע"ט לסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן.
  הקרן מיועדת לסטודנטים מצטיינים יוצאי אירן (הם או הוריהם), בעדיפות לסטודנטים במחלקות מדעי המדינה, משפטים, כלכלה, יחסים בינלאומיים, חינוך, וכן סטודנטים המעורבים בפעילות למען הקהילה והחברה בישראל.


  יש למלא את טופס הבקשה, לשמור את הטופס בשם (save as) משפחה, שם פרטי ומספר ת"ז, לצרף קורות חיים בשפה האנגלית בציון העיר הולדתו של מגיש הבקשה או הולדת הוריו באירן ולשלוח עם כל המסמכים המפורטים בטופס הבקשה למייל: milgot.office@biu.ac.il


  מועד אחרון להגשת הבקשות, 31 ביולי 2018.

  סטודנטים שהגישו בקשה למלגה לשנת הלימודים פטורים מהגשה נוספת. 


  סטודנטים שהגישו בקשה למלגה לשנת הלימודים תשע"ט פטורים מהגשה נוספת.