הזמנה לבית ספר קיץ לסטודנטים לתארים מתקדמים: מיעוטים, זרים, שונים: הגירה והשפעתה בהיסטוריה היהודית | אוניברסיטת בר-אילן

הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • הזמנה לבית ספר קיץ לסטודנטים לתארים מתקדמים: מיעוטים, זרים, שונים: הגירה והשפעתה בהיסטוריה היהודית

  תאריך: 2018-06-06 שעה: 12:21  מרכז הלפרן למחקרי תודעה במסורת היהודית' מזמין סטודנטים וסטודנטיות לתארים
  מתקדמים במסלול המחקרי להשתתף בבית ספר קיץ שיתקיים בין התאריכים כ''ה-כ''ח 
  בתמוז תשע''ח, 11-8 ביולי 2018, בנושא: "מיעוטים, זרים, שונים: הגירה והשפעתה
  בהיסטוריה היהודית".


  בית הספר מיועד ליצור סביבה אינטלקטואלית מגוונת כדי להעשיר את החשיבה
  המחקרית ולאפשר מפגש אינטלקטואלי פורה. משום כך הוא פתוח לתלמידי מחקר מכל
  האוניברסיטאות. בין המרצים המשתתפים יהיו: פרופ' דב סטוצ'ינסקי, אוניברסיטת בר-אילן; ד''ר אפרים
  שהם שטיינר, אוניברסיטת בן גוריון; ד''ר חיים שפירא, אוניברסיטת בר-אילן; ד''ר ריינר - -
  ברזן, אוניברסיטת מינסטר; ד''ר אוריאל גלמן, אוניברסיטת בר-אילן; וחוקרים נוספים.


  ההשתתפות בסמינר מותנית בראיון קבלה.

  המעוניינים יפנו בדוא''ל למרכז הלפרן: gr.halpern@biu.ac.il
  טלפון: 054-3333820, בין השעות 18:00-16:00