הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • פרופ` אייל רגב, שגריר הולנד בישראל, גילס בשור פלאג וד``ר ורד טוהר

  פרופ` אייל רגב, שגריר הולנד בישראל, גילס בשור פלאג וד``ר ורד טוהר

  כנס בינלאומי על מקומות קדושים כמוקדים רב תרבותיים התקיים בחסות מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים בבר-אילן ושלוש אוניברסיטאות מהולנד

  תאריך: 2018-05-28 שעה: 8:47  כנס בינלאומי על מקומות קדושים כמוקדים רב תרבותיים התקיים בחסות מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים בבר-אילן ושלוש אוניברסיטאות מהולנד


  הכנס הבינלאומי על ירושלים ומקומות קדושים אחרים מנקודת מבטן של שלוש הדתות המונותיאיסטיות התקיים השבוע בחסות מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים בבר-אילן ובשיתוף רשות המחקר של אוניברסיטת בר- אילן, מכון שכטר בירושלים, שלוש אוניברסיטאות מהולנד ושגרירות הולנד בישראל.


  הכנס הבינלאומי הוא תוצר נוסף של פרויקט המחקר Jewish and Christian Perspectives שפרסומיו רואים אור זו השנה ה- 20 בהוצאת Brill.


  ערב הפתיחה החגיגי של הכנס התקיים בנוכחות שגריר הולנד בישראל, גילס בשור פלאג (His Exellency Giles Beschoor Plug) שהדגיש את החשיבות שמייחסת הולנד לתמיכה בחקר תרבות ובשיתוף פעולה בינלאומי בין חוקרים מאוניברסיטאות בהולנד לחוקרים מאוניברסיטאות מובילות בעולם.


  בין נושאי ההרצאות שבהם עסקו משתתפי הכנס: היבטיהם הגיאוגרפיים, ההיסטוריים, הספרותיים והפולקלוריים של מקומות קדושים, מקומות קדושים כאתרי שימור, כמקור למחלוקות ועימותים אך גם כמכנה משותף חברתי ותרבותי, תנודות בייחוס קדושה לאתרים, והאופן שבו הגירה, מפות מדיניות והכרעות צבאיות מעצבות את היחס לאתרי קדושה קיימים ומייצרות אתרי קדושה חדשים. מקרים של העברת קדושה ושל נדידת קדושה מאתר לאתר. היחס למקומות קדושים בטקסטים הקלאסיים של שלוש הדתות, ביומני נוסעים ועולי רגל, בדיווחי חוקרים ובתרבות הפופולרית בימינו. השאלות המרכזיות שהנושא העלה הן: מהי קדושה, מהו מקום קדוש ומהו מקומם ותפקידם בתרבות .


  מארגני הכנס מטעם אוניברסיטת בר-אילן היו פרופ' אייל רגב מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה וד"ר ורד טוהר מהמחלקה לספרות עם ישראל. כמו כן השתתפו בכנס פרופ' יהושע שוורץ וד"ר קובי כהן-הטב מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בבר-אילן.