הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
  • החלה ההרשמה לאוניברסיטה דרך פרויקט העדפה מתקנת לשנת הלימודים תשע"ט

    תאריך: 2018-05-03 שעה: 13:59