הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • מבחן פטור בהבעה עברית – מועד יולי 2018

  מבחן פטור בהבעה עברית – מועד יולי 2018

  תאריך: 2018-04-11 שעה: 12:05  היחידה להבעה אקדמית ואולפן מקיימת בחינות פטור משני סוגים: עברית כשפה ראשונה לבעלי בגרות ישראלית, ועברית כשפה שנייה לתלמידי חו"ל ולמגזר הערבי.

  מועד הבחינות: יום שני, י"ח באב תשע"ח, 30 ביולי 2018 בשעה 9:00. משך הבחינה שעתיים.

  תשלום ורישום במזכירות היחידה להבעה אקדמית ואולפן החל מיום ראשון, כ' בסיון תשע"ח, 3 ביוני 2018 באמצעות ערכת הרשמה הכוללת דפי הדרכה ושובר תשלום ע"ס 120 שקלים, עד יום שני, ד' באב תשע"ח, 16 ביולי 2018. את הטפסים ניתן להגיש במייל habaa.unit@biu.ac.il, באופן אישי, בפקס: 03-7384169 או בדואר לכתובת היחידה להבעה עברית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

  יש להקפיד על ציון ברור של שם הנבחן ומספר תעודת הזהות על גבי הספחים.

  הציונים יתפרסמו כשבועיים לאחר המבחן ב"מידע אישי לסטודנט" באתר האוניברסיטה, ולא יימסרו בטלפון.