קורס כללי בתרגום | אוניברסיטת בר-אילן

הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
  • קורס כללי בתרגום

    תאריך: 2017-10-16 שעה: 11:58    תלמידי האוניברסיטה המעוניינים במשהו קצת אחר מוזמנים להירשם לקורסים הכלליים של המחלקה לתרגום וחקר התרגום: הקורס הטקסט כאתגר תרגומי (50-110-01, ימי רביעי 20:00-18:00) חושף את הסטודנט לסוגיות תרגום אוניברסליות כגון מינוח מקצועי, פריטים תלויי-תרבות, ציטטות ופתגמים בטקסטים עיוניים וספרותיים. הקורס טעימות תרגום בעל-פה (50-115-01, ימי רביעי 16:00-18:00) מזמן חשיפה ראשונה לנושא התרגום בעל-פה לסוגיו בעזרת המחשות ממוחשבות, סרטוני תרגום שצולמו בשטח וסימולציות במעבדת התרגום.  לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה: trans@biu.ac.il