הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
  • חלוקת מלגות לסטודנטים - אתר לימודים בישראל

    תאריך: 2017-06-11 שעה: 15:06    הצעת מלגות מטעם "לימודים בישראל", אשר הוקם בשיתוף הסוכנות היהודית. המלגה הינה בסך 1000 ₪


    מועד אחרון להגשה: 20/11/17