כנס: מרן רבי יוסף קארו: מתור הזהב בצפת ועד ימינו | אוניברסיטת בר-אילן

הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il