הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
  • אות הוקרה לקידום ידע בתחום ההתנדבות יוענק לאוניברסיטת בר-אילן

    תאריך: 2017-02-12 שעה: 12:58    אוניברסיטת בר-אילן זכתה באות הוקרה על קידום ידע בתחום ההתנדבות, מטעם מיזם ההתנדבות. האות יוענק במסגרת כנס בר-אילן להתנדבות שיתקיים ביום שלישי, ה- 14.2. האות מוענק זו השנה הראשונה למוסד אקדמי אשר תרם לפיתוח ולשיתוף ידע בתחום ההתנדבות.


    אוניברסיטת בר-אילן זכתה באות, לאחר שנמצא כי מספר עבודות התזה והדוקטורט שנערכו בנושא ההתנדבות בעשור האחרון במסגרת האוניברסיטה, הוא הגבוה ביותר מבין המוסדות האקדמיים בישראל. בכך, לשון וועדה הפרס, "מקדמת האוניברסיטה את המחקר בתחום ההתנדבות ותורמת ליצירת ידע איכותי ומשמעותי בתחום ההתנדבות, כמו גם לפיתוח דור חדש של חוקרים בתחום ההתנדבות".


    מיזם ההתנדבות הישראלי הוקם בשנת 2012 על-ידי ממשלת ישראל וג'וינט ישראל כשותפות בין-מגזרית, במטרה להעלות את המודעות, האיכות והיקף ההתנדבות וההשתתפות החברתית בישראל, באמצעות חיזוק ופיתוח תשתיות התנדבות בנות קיימא. במסגרת התשתיות שמקים מיזם ההתנדבות, הוקם בשנה האחרונה מאגר מידע ייחודי, ראשון מסוגו, המאגד את כל המידע שנכתב בשנים האחרונות בתחום ההתנדבות ובכלל זה עבודות מאסטר ודוקטורט בתחום.