Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

תש"פ

תש"פ

לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תש"פ 2019-2020
(מצורף לוח קיר צבעוני)

 
יום ראשון ללימודים: יום ראשון, כ"ח בתשרי תש"פ, 27 באוקטובר 2019
 
חופשת חנוכה: יום ראשון, א' בטבת תש"פ, 29 בדצמבר 2019
(בשאר הימים בהם מדליקים נרות, ייפסקו הלימודים בשעה 16:00)
 
צום י' בטבת (אין לימודים): יום שלישי, י' בטבת תש"פ, 7 בינואר 2020
 
יום אחרון ללימודים בסמסטר א': יום שלישי, ב' בשבט תש"פ, 28 בינואר 2020
 
חופשה בין הסמסטרים: מיום רביעי, ג' בשבט תש"פ, 29 בינואר 2020
עד יום שלישי, ז' באדר תש"פ, 3 במרץ 2020 (כולל)
 
יום ראשון ללימודים בסמסטר ב': יום רביעי, ח' באדר תש"פ, 4 במרץ 2020
 
חופשת פורים: מיום שני, י"ג באדר תש"פ, 9 במרץ 2020
עד יום רביעי, ט"ו באדר תש"פ, 11 במרץ 2020 (כולל)
 
חופשת פסח: מיום רביעי, ז' בניסן תש"פ, 1 באפריל 2020
עד יום שישי, כ"ג בניסן תש"פ, 17 באפריל 2020 (כולל)
 
חידוש הלימודים: יום ראשון, כ"ה בניסן תש"פ, 19 באפריל 2020
 
יום הזיכרון ויום העצמאות: מיום שלישי, ד' באייר תש"פ, 28 באפריל 2020
עד יום רביעי, ה' באייר תש"פ, 29 באפריל 2020 (כולל)
 
חופשת יום ירושלים: יום שישי, כ"ח באייר תש"פ, 22 במאי 2020
 
חופשת חג שבועות: מיום חמישי, ה' בסיון תש"פ, 28 במאי 2020
עד יום שישי, ז' בסיון תש"פ, 29 במאי 2020 (כולל)
 
יום הסטודנט: (מבוטל בהתאם להנחיות משרד הבריאות)
 
יום אחרון ללימודים בסמסטר ב': יום שלישי, ח' בתמוז תש"פ, 30 ביוני 2020
 
חופשת בחינות סמסטר ב': מיום רביעי, ט' בתמוז תש"פ, 1 ביולי 2020
עד יום שישי, י"א באב תש"פ, 31 ביולי 2020 (כולל)
 
סמסטר קיץ: מיום ראשון, י"ב באב תש"פ, 2 באוגוסט 2020
ועד יום חמישי, כ"ח באלול תש"פ, 17 בספטמבר 2020 (כולל)
 
יום ראשון ללימודים בתשפ"א: יום ראשון, ל' בתשרי תשפ"א, 18 באוקטובר 2020
 


מועדים של המגזר הלא-יהודי עד סוף שנה"ל תש"פ (בכפוף לנוהל המצ"ב)הערות:

הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון (יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל).
 
ביום ראשון, י"ב בחשון תש"פ, 10 בנובמבר 2019, בשעות 12:00-14:00, תתקיים עצרת זיכרון ליצחק רבין. בשעות אלה לא יתקיימו לימודים.
 
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום שני, כ"ו בניסן תש"פ, 20 באפריל 2020, ייפסקו הלימודים בשעה 18:00.
 
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום שלישי, כ"ז בניסן תש"פ, 21 באפריל 2020, בשעות 12:00-14:00, תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.
 
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום שני, ג' באייר תש"פ, 27 באפריל 2020, לא יתקיימו לימודים בין השעות 12:00-14:00 עקב קיום עצרת זיכרון. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה 17:00.
 
בערב יום ירושלים, יום חמישי, כ"ז באייר תש"פ, 21 במאי 2020, יסתיימו הלימודים בשעה 18:00.
 
בחינות לקורסי יסוד יתקיימו בשבוע וחצי האחרונים של כל חופשת סמסטר.
 
מועדים מיוחדים לבחינות סמסטר א' יתקיימו בימים ראשון חמישי וראשון כ"ג וכ"ז באייר וא' בסיון תש"פ, 17 21 ו-24 במאי 2020.
 
מועדים מיוחדים לבחינות סמסטר ב' יתקיימו בימים חמישי שישי וראשון, כ"ז כ"ח ול' בתשרי תשפ"א, 15 16 ו-18 באוקטובר 2020.
 

זמני תפילת מנחה בבית הכנסת: 12:30, 13:35, 14:30, 15:35

זמני תפילת ערבית בבית הכנסת: 17:35, 19:35

 
 
תאריך עדכון אחרון: 14/05/2020